เปิดลิสต์ Thailand’s Top และ ASEAN’s Top องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดปี 2020

Photo : Pixabay
หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ 15 หมวดธุรกิจในประเทศไทย ประจำปี 2563

จากการคำนวณด้วยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) พัฒนาโดย ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands 2020 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในอาเซียน ที่มีตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่งเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กร 781,938 ล้านบาท

ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

 • อินโดนีเซีย ได้แก่ Bank Central Asia มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 37,010 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ฟิลิปปินส์ ได้แก่ SM Prime Holdings, Inc. มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 16,308 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • สิงคโปร์ ได้แก่ Singapore Telecommunications Limited มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 13,410 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • มาเลเซีย ได้แก่ Public Bank Berhad มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 10,271 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เวียดนาม ได้แก่ Vietnam Dairy Products Joint Stock Company มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 8,623 ล้านเหรียญสหรัฐ

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ หนึ่งในผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เผยว่า

“แม้ว่าปี 2563 จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว”

สำหรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 15 หมวดธุรกิจ โดยปีนี้มี 3 องค์กรชั้นนำรายใหม่ขึ้นรับรางวัล ได้แก่

 • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 92,733 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 56,462 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
 • บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 5,124 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจยานยนต์

ส่วนองค์กรที่ยังคงรักษาแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัย ได้แก่

 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 145,577 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 137,032 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 86,999 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจธนาคาร
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 64,753 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 57,060 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
 • บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 50,697 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 38,121 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 27,710 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 25,547 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 20,749 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการแพทย์
 • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 8,675 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 5,796 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

นอกจากนี้ยังได้ประกาศรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจนั้นๆ ต่อเนื่องกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016 – 2020 ได้แก่

 • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะไม่นำกลับมาคำนวณอีกต่อไป

ด้าน ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หนึ่งในผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation กล่าวปิดท้ายว่า

“เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน ไม่เพียงเท่านี้องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัท ได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”