จุฬาฯ จับมือ KBank พัฒนา CU NEX ต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตที่ครบวงจรของนิสิตยุคดิจิทัล


โลกในศตวรรษที่ 21 เผชิญกับความท้าทายมากมายเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรื่องของ Digital Transformation จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาก็เป็นหน่วยงานที่ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ทำ Digital Transformation มาอย่างต่อเนื่อง ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง

โดยโครงการ CU NEX ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับธนาคารกสิกรไทยที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยใช้เทคโนโลยีจากกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น ‘Digital Lifestyle University’ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการเรียน และการทำงาน

Positioning จะพาไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมาความร่วมมือดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างไร รวมถึงทิศทางหลังจากนี้ว่าโครงการ CU NEX จะพัฒนาต่อไปเพี่อตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล


มารู้จักกับ CU NEX 

CU NEX เป็นโครงการความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน CU NEX โดยมีความต้องการของผู้ใช้งาน คือ นิสิต เป็นหัวใจของการพัฒนา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาทำให้การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความเป็นดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ พร้อมกันนี้ยังได้ต่อยอดสู่แอปพลิเคชัน CU NEX STAFF โดยมีฟังก์ชันที่จะมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานของชาวบุคลากรจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า แอปพลิเคชัน CU NEX คือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนจุฬาฯ เข้าสู่ยุคใหม่ (Chula New Era) การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร คือเป้าหมายสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งแรกของประเทศไทย”

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารมีเป้าหมายร่วมกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital Lifestyle University ทั้งการพัฒนาระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมทั้ง Online และ On Ground องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของนิสิตมีศักยภาพ และสะดวกสบายยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล จนเกิดเป็นหลายๆ อย่างที่นิสิตและบุคลากรได้ใช้กันทุกวันนี้ ทั้ง CU NEX (App), CU NEX STAFF (App), Plearn space, และโครงการ CU NEX Club ที่ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว 

โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา CU NEX ได้มีการพัฒนาบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง และทำให้นิสิต บุคลากรของจุฬาฯ ได้ใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่

  • ช่วยให้นิสิตทำกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยผ่านแอปฯ ได้สะดวก เช่น ใช้แอปฯแทนบัตรนิสิต ชำระค่าเทอมผ่านแอปฯ ค้นหาหนังสือในห้องสมุด ค้นหาเบอร์ติดต่อหน่วยงานและอาจารย์ ขอทุนการศึกษา รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรโครงการ เป็นต้น
  • เป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงนิสิตได้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว
  • รองรับการพัฒนาการใช้งานตามสถานการณ์ เช่น ใช้แอป CU NEX จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯและสภานิสิตฯ แทนการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมที่เป็นคูหาเลือกตั้ง โดยมีระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปที่รัดกุม การลงคะแนนเป็นความลับ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีนิสิตใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ 5 ปี

ปัจจุบันแอป CU NEX สำหรับนิสิตนั้นมียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลด 99.5% มี Active User ประมาณ 73% เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การใช้ชีวิตนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ขณะที่ CU NEX STAFF สำหรับบุคลากรไว้ใช้งานนั้นมียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลด 74%

แอปฯ CU NEX


เชื่อมโยงทุกมิติของชีวิตนิสิตจุฬาฯ ด้วย CU NEX แอปพลิเคชันเดียวจบ

 สำหรับการพัฒนาในระยะที่ 2 นี้ ได้มีการเพิ่มศักยภาพแอปพลิเคชัน CU NEX ด้วยการพัฒนาต่อยอดฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ CU NEX เป็นแอปพลิเคชันที่นิสิตใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงการดูแลสุขภาวะของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองบ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี

โดย KBTG ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของ KBank ได้นำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับบริบทการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เช่น Biometrics Technology ที่เป็น Commercial grade in house รับรองด้วย iBeta global certification รวมถึงในเฟสที่ 2 ที่จะมีการนำ Deep Technology มาพัฒนาต่อยอด CU NEX

ไม่เพียงเท่านี้ CU NEX ยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้นิสิตจาก CU NEX Club ที่มีสมาชิกรวม 60 คนจาก 17 คณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และได้ฝึกฝน เรียนรู้ ระดมไอเดีย และลงมือปฏิบัติกระบวนการทำงานจริงในหลากหลายด้าน เช่น ด้านไอที ด้านการตลาด เป็นต้น 

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของแอปพลิเคชัน CU NEX หลังจากนี้ที่จะมีให้บริการแก่นิสิต เช่น

  1. บริการด้านสุขภาพ เช่น การนัดหมายเพื่อรับบริการ Tele-Clinic, นัดหมายเพื่อรับการเข้าตรวจสุขภาพกรณีที่เจ็บป่วย รวมถึงบริการด้านสุขภาพใจ เพื่อช่วยดูแลให้นิสิตมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
  2. ร่วมศึกษา ออกแบบ วิจัยกับ KBTG และ MIT Media Lab ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ที่อยากจะสร้างแอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานได้เป็นอย่างดี
  3. เชื่อมต่อ CU Smart เพื่อรับข้อมูลด้านการใช้พลังงาน คุณภาพอากาศ บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. ท่องโลกเสมือน Chula Verse ใช้ CU NEX เป็นประตูเชื่อมต่อกับโลกเสมือน Chula Verse โดยใช้เทคโนโลยี AR/VR และอุปกรณ์ IoT
  5. ให้ความรู้เรื่องการเงินรูปแบบใหม่ๆ โดยให้ความรู้เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เช่น DeFi และ NFTs

การใช้งาน CU NEX ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย