ทิศทาง Oil Supply หลังวิกฤต สู่การ “ปรับทัพใหม่” ของผู้ผลิตน้ำมันโลก


มองทิศทาง “Oil Supply” ใครจะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในวงการตลาดน้ำมันโลก หลังวิกฤต COVID-19 พร้อมวิเคราะห์การ “ปรับทัพใหม่” ของผู้ผลิตน้ำมันโลก กับอนาคต “พลังงานหมุนเวียน”
.
#PRISM #PTT #ปตท #OilSupply #ตลาดน้ำมัน #พลังงานหมุนเวียน