คนไทย “รัดเข็มขัด” การใช้จ่าย Top 3 สินค้าที่ยังต้องการซื้อคือ อาหาร-ของใช้-มือถือ

“ฮาคูโฮโด” สำรวจผู้บริโภคไทยรอบเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 พบว่า คนไทย “รัดเข็มขัด” กันมากขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยสินค้า Top 3 ที่ผู้บริโภคยังต้องการซื้อคือ อาหาร ของใช้ และโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ด้านความสนใจข่าวสารของคนไทย พุ่งไปที่เรื่อง COVID-19 เป็นหลัก กลับข้างกับการสำรวจรอบก่อนที่คนไทยมุ่งความสนใจการเมือง

“ชุติมา วิริยะมหากุล” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจคนไทยทั้งชายและหญิง 1,200 คน อายุ 20-59 ปี โดยสำรวจผ่านทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เป็นการจัดสำรวจทุกๆ 2 เดือน การสำรวจรอบนี้พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

1) คนไทยมีแนวโน้มระวังการใช้จ่าย
(Photo : Hakuhodo)

ผู้ถูกสำรวจมีแนวโน้มความต้องการใช้จ่าย 54 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน โดยลดลงจากการสำรวจรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่มีความต้องการใช้จ่าย 57 คะแนน เนื่องจากความกังวลด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้น

สำหรับผู้ถูกสำรวจที่ยังต้องการใช้จ่ายมากกว่าค่าเฉลี่ย ระบุเหตุผลคือ ต้องการเลี่ยงออกไปข้างนอกทำให้ใช้จ่ายไปกับการกักตุนสินค้าและซื้อผ่านเดลิเวอรี่ หรือมีการซื้อของเพื่อให้รางวัลตัวเอง/เป็นของขวัญให้คนอื่น

ส่วนผู้ถูกสำรวจที่ต้องการใช้จ่ายน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เหตุผลคือ รายได้ลดลงหรือว่างงานจากเศรษฐกิจตกต่ำ หรือรัดเข็มขัดซื้อสินค้าเฉพาะเมื่อจะทดแทนของเก่าเท่านั้น

 

2) สินค้าที่สนใจซื้อ : อาหาร ของใช้ และสมาร์ทโฟน
(Photo : Hakuhodo)

สินค้า 3 อันดับแรกที่คนไทยสนใจซื้อ ได้แก่ อาหาร (23%) , ของใช้ (19%) และโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน (9%) สำหรับสมาร์ทโฟนนั้นคนไทยยังสนใจซื้อมากแม้จะรัดเข็มขัด เพราะถือเป็นของจำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์ของลูกๆ การทำงานประจำ และใช้หารายได้เสริม

ส่วนสินค้าในระดับรองๆ ลงมาที่คนสนใจซื้อ เช่น เสื้อผ้า (5%) , คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต (5%), สกินแคร์/เครื่องสำอาง (5%)

ขณะที่สินค้าที่คนไทยสนใจซื้อน้อยที่สุดคือ บริการความงาม (2%), รถมอเตอร์ไซค์ (2%), การทานอาหารนอกบ้าน (2%) และเฟอร์นิเจอร์/ตกแต่งบ้าน (2%)

 

3) ภาคอีสานต้องการใช้จ่ายเพิ่ม วัย 20-29 ปีไม่ลดการใช้จ่าย
(Photo : Hakuhodo)

เมื่อแบ่งตามภูมิภาค ผู้บริโภคไทยลดการใช้จ่ายทุกภูมิภาค ยกเว้น “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีคะแนนแนวโน้มต้องการใช้จ่าย 58 คะแนน เพิ่มขึ้น 4 คะแนน โดยฮาคูโฮโดคาดว่าเกิดจากประชากรเคลื่อนย้ายจากแหล่งงานกลับภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายสูง

ส่วนถ้าหากแบ่งตามช่วงวัย กลุ่มที่ยังไม่ลดการใช้จ่าย ทรงตัวเท่าเดิม คือวัย 20-29 ปี ขณะที่วัยที่ลดการใช้จ่ายมากที่สุดคือวัย 50-59 ปี ลดคะแนนแนวโน้มใช้จ่ายลง 5 คะแนน

 

4) สนใจประเด็น COVID-19 มากที่สุด
(Photo : Hakuhodo)

ด้านอารมณ์ความรู้สึกของคน วัดจากความสนใจประเด็นข่าว พบว่า ข่าวที่ถูกพูดถึงมากที่สุด 3 อันดับคือ COVID-19 (81%), การเมือง (3%) และพิมรี่พาย (3%) ประเด็นนี้สลับกับการสำรวจรอบก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเรื่องการเมืองมาแรงเป็นอันดับ 1 ที่ 57%

 

อ่านเพิ่มเติม : เปิดอินไซต์ใช้จ่าย ‘ตรุษจีน’ 2564 เงียบเหงา เศรษฐกิจเเย่ ต้องประหยัด ของไหว้เจ้า ‘แพงขึ้น’