4 ข้อแนะนำการทำ “ศัลยกรรม” จากศัลยแพทย์เฉพาะทาง รพ.ดับเบิ้ลยู


คนไทยนิยมการ ศัลยกรรมเสริมความงามสูงขึ้นทุกปี โดยมีมูลค่าตลาดเมื่อปี 2562 กว่า 4 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องปีละ 10% แต่กระแสความนิยมที่มากขึ้น ยิ่งทำให้ผู้รับบริการต้องระมัดระวังในการเลือกทำศัลยกรรม โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู มีคำแนะนำในการตัดสินใจก่อนการทำศัลยกรรมมาฝาก

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ต้องการพัฒนาวงการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมี นายแพทย์กำธร ศิริพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร วางวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมที่มีมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ ให้บริการด้วยแพทย์ประสบการณ์สูงและเทคโนโลยีใหม่ โดยมีทั้งบริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและผิวพรรณ เพื่อความงามแบบครบวงจร

การก่อตั้งรพ.ดับเบิ้ลยูมี รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์ โดยรศ.นพ.ศิรชัยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้วางวิสัยทัศน์ให้รพ.ดับเบิ้ลยูยึดนโยบายด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นหลัก

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู

รศ.นพ.ศิรชัยยังมี ข้อแนะนำให้คนไทยที่ต้องการศัลยกรรมเสริมความงาม 4 ข้อ ดังนี้

1) รู้จักความต้องการของตนเอง

เบื้องต้นสำหรับคนอยากศัลยกรรม ควรมี ‘จินตนาการ’ ถึงผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการก่อน เพราะหากไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไร การสร้างผลลัพธ์ให้ถูกใจจะเป็นไปได้ยาก

รศ.นพ.ศิรชัยเปรียบเทียบว่า การศัลยกรรมเหมือนกับเข้าร้านทำผม หากลูกค้าไปทำผมโดยบอกช่างแต่เพียงว่า “ขอทรงผมที่ดูดี” ช่างจะตัดสินใจลำบาก เพราะไม่อาจทราบได้ว่าทรงผมที่ลูกค้าชอบจะเป็นแบบไหน

2) เลือกความปลอดภัยเป็นหลัก

เกี่ยวกับประเด็นนี้ รศ.นพ.ศิรชัยอธิบายว่าการตกแต่งศัลยกรรมไม่ได้มีการจำกัดให้ทำโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ดังนั้น อาจมีแพทย์จำนวนหนึ่งที่ทำศัลยกรรมโดยไม่ได้จบการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งย้ำว่ามิได้ผิดกฎของแพทยสภา เพียงแต่ผู้ที่เรียนจบเฉพาะทางด้านศัลยกรรมมักจะมีประสบการณ์ตรงมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีกรณีที่ผู้รับบริการต้องการปรับแก้ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูง

จึงแนะนำว่า ก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบชื่อแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรมกับแพทยสภาก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ สำหรับรพ.ดับเบิ้ลยูมีแพทย์ศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งศัลยแพทย์ แพทย์ด้านผิวพรรณและความงาม รวมถึงวิสัญญีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาการระงับปวดซึ่งผ่านการรับรองจากแพทยสภา

3) Double-Check พบแพทย์หลายท่านก่อนตัดสินใจ

ก่อนทำศัลยกรรม ไม่ควรพบแพทย์แค่ท่านเดียว รศ.นพ.ศิรชัยอธิบายว่า ผู้รับบริการควรมี ‘second opinion’ หรือความเห็นที่สองเพื่อชั่งน้ำหนักก่อน เพราะแพทย์แต่ละท่านอาจมีวิธีการแตกต่างในรายละเอียดในการทำศัลยกรรม ซึ่งอยู่ที่ผู้รับบริการจะตัดสินใจเลือกให้เหมาะกับตนเอง

บางครั้งยังมีความเป็นไปได้ที่แพทย์อาจมีความเห็นต่างกันในแง่ข้อบ่งชี้ของแต่ละเคสว่าควรศัลยกรรมหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้พิจารณาเปรียบเทียบก่อน โดยประเด็นการขอความเห็นจากแพทย์ ทางรพ.ดับเบิ้ลยูจะมีนโยบายรับให้คำปรึกษาฟรีแก่ผู้ที่ต้องการศัลยกรรม สร้างความอุ่นใจให้ผู้รับบริการไม่ต้องกังวลในการขอคำปรึกษา

4) ศัลยแพทย์ไทยเข้าใจคนไทยมากที่สุด

เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดขั้นตอนการรับบริการ

ข้อนี้เป็นคำแนะนำจากประสบการณ์ หลังจากคนไทยนิยมไปศัลยกรรมที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีมากขึ้น แต่ที่จริงแล้ว รศ.นพ.ศิรชัยกล่าวว่า ศัลยแพทย์ไทยนั้นมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยมีการเรียนการสอนด้านศัลยกรรมในไทยมานานกว่า 40 ปี ทำให้ไทยมีระบบการฝึกฝนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ และมีอุปกรณ์ สถานที่ การบริการที่ทันสมัย

นอกจากมาตรฐานระดับโลกแล้ว แพทย์ไทยยังมีข้อได้เปรียบในแง่ ‘ความเชี่ยวชาญรูปหน้าดั้งเดิมของคนไทย’ ซึ่งแตกต่างจากรูปหน้าของชาวเกาหลี จากประสบการณ์เคสที่ได้สั่งสมมาจึงเข้าใจใบหน้าแบบไทยมากกว่าแพทย์ต่างประเทศ

รวมถึงอีกข้อหนึ่งที่ผู้รับบริการมักมองข้ามไปคือเรื่อง ‘การสื่อสาร’ ในไทยนั้นผู้รับบริการจะได้ปรึกษากับแพทย์โดยตรง และในกรณีของรพ.ศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู จะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาชาวไทยดูแลตลอดการรับบริการร่วมด้วย ซึ่งทำให้การสื่อสารถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจกันมากกว่า หากรับบริการในต่างประเทศ อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากแปลความผ่านล่าม และความคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้ผลลัพธ์การทำศัลยกรรมผิดไปจากที่คาดหวังได้

“สำหรับ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู เราให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านความงาม โดยโรงพยาบาลของเราบริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์และเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันรพ.ศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยูจากฝีมือศัลยแพทย์ชาวไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ เพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับทุกคน” นายแพทย์กำธรกล่าว

นายแพทย์กำธร ศิริพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู

ทั้งนี้ รพ.ศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยูพร้อมพิสูจน์ผลงานด้วยจำนวนผู้รับบริการกว่า 10,000 คนต่อปี ซึ่งรวมถึงคนดังและดาราที่เป็นที่รู้จักหลายท่าน เช่น ปุ้ยพิมลวรรณ หุ่นทองคำ, นีโน่-เมทนี บุรณศิริ, แนน-ชลิตา เฟื่องอารมณ์, เปิ้ล-ภารดี อยู่ผาสุก, ลูกนัท-ปนัดดา เรืองวุฒิ, แหม่ม-พัชริดา วัฒนา, แพร์-แพร์รัชนี ศิระเลิศ, บี-วัลวิภา(สุวรัฎฐิกา) โยคะกุล, เปี๊ยก-สมมาตร ไพรหิรัญ, มล-กมล ฉัตรเสน, ดาด้า-วรินดา ดำรงผล, แมว-จิรศักดิ์ ปานพุ่ม, ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ, บี-ปิติภัทร สารสินฯ เป็นต้น

เกี่ยวกับการให้บริการของรพ.ดับเบิ้ลยู นายแพทย์กำธร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลฯ มีการลงทุนถึง 200 ล้านบาทก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบริเวณถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา สามารถรองรับการทำศัลยกรรมที่ต้องพักฟื้นค้างคืนซึ่งเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมที่ต้องใช้ความชำนาญสูง เช่น ผ่าตัดแปลงเพศ เสริมสะโพก ตัดหนังหน้าท้อง ยุบโหนกแก้ม เป็นต้น

เคสตัวอย่างจากเซเลปคนดัง : แนน-ชลิตา เฟื่องอารมณ์ ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา

นอกจากนี้ รพ.ดับเบิ้ลยูยังให้คำแนะนำการรับบริการแบบ Total Beauty Solutions เนื่องจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการอาจมีโซลูชันการศัลยกรรมได้หลายวิธีการ ดังนั้น แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำแต่ละโซลูชันว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเสมอไป เพราะรพ.ดับเบิ้ลยูมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาทดแทนได้ อย่างไรก็ดี การตัดสินใจขั้นสุดท้ายลูกค้าสามารถเลือกโซลูชันที่ต้องการได้เอง

นายแพทย์กำธรคาดว่า ปี 2564 นี้ รพ.ดับเบิ้ลยูน่าจะทำรายได้เติบโตราว 20% จากความสนใจด้านศัลยกรรมและความงามที่มากขึ้นของคนไทย ประกอบกับโรคระบาด COVID-19 ทำให้คนไทยไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก ทำให้เป็นโอกาสดีที่คนไทยได้หันมาศึกษาและเห็นถึงจุดแข็งของทีมศัลยแพทย์ไทยมากขึ้น รวมถึงเห็นข้อดีด้านค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เช่น ศัลยกรรมเสริมจมูกที่รพ.ดับเบิ้ลยู เริ่มต้นเพียง 25,000 บาท เทียบกับการศัลยกรรมในต่างประเทศมีราคาสูงกว่าและยังต้องเพิ่มค่าเดินทางและที่พักด้วย

โครงการอนาคต : W Lounge ในโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู

แผนในอนาคตของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู จะมีการเพิ่มห้องพักคนไข้ และ W Lounge เร็วๆ นี้ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีความมั่งคั่งโดยเฉพาะ เนื่องจากเห็นการเติบโตของดีมานด์จากกลุ่มดังกล่าว แต่สิ่งที่ยังคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง คือมาตรฐานการบริการและจรรยาบรรณแพทย์ที่วางเป็นวิสัยทัศน์สำคัญนั่นเอง

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่

  02-066-4242

โทร. 091-774-6666

Line : @whospital

Website : https://www.w-surgeryhospital.com

#โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู 

#แผนกศัลยกรรมตกแต่งโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง

#แผนกผิวพรรณและความงามของโรงพยาบาลเฉพาะทาง

#WPlasticSurgeryHospital #TotalBeautySolutions

#Celebrity