ญี่ปุ่นเตรียมออก “วัคซีนพาสปอร์ต” เปิดการเดินทางปลอด COVID-19

(Photo by Yoshikazu Tsuno - Pool/Getty Images)
รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาออกเอกสารรับรองให้ผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เนื่องจากนานาชาติเรียกร้องให้มีระบบรับประกันปลอดเชื้อโรคในการเดินทางข้ามประเทศ

ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านวัคซีน COVID-19 ระบุในการแถลงต่อรัฐสภาว่า “ญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกอื่นถ้านานาชาติเรียกร้องให้ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ก็จำเป็นต้องพิจารณาออกเอกสารรับรองนี้” ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปจากในช่วงแรกที่เคยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำเช่นนี้ เนื่องจากจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่เข้ารับวัคซีน เพราะมีความเสี่ยงอาการแพ้หรือไม่อยู่ในช่วงอายุที่ฉีดวัคซีนได้

อิสราเอลได้นำระบบ “วัคซีนพาสปอร์ต” มาใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้าน ส่วนสหรัฐฯ ยุโรป ก็กำลังพิจารณาใช้งานเช่นกัน ในจีนก็มีการใช้ “รหัสสุขภาพ” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ คล้ายกับแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ใช้งานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

ทาโร โคโนะ ระบุว่า แต่ในขณะนี้รัฐบาลยังไม่นำระบบ “วัคซีนพาสปอร์ต” หรือ “รหัสสุขภาพ” มาใช้ภายในประเทศญี่ปุ่น

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านวัคซีน COVID-19 ยังเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ อนุญาตให้พนักงานลาขาดเพื่อไปฉีดวัคซีน หรือไปโรงพยาบาลหากมีผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน บริษัทหลายแห่ง เช่น นิปปอน ไลฟ์ อินชัวรัน ระบุว่าจะไม่จ่ายค่าจ้างหากพนักงานลาขาดไปฉีดวัคซีน

ญี่ปุ่นเริ่มการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วัคซีนที่ใช้เป็นของบริษัทไฟเซอร์ รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะได้รับวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 4.8 ล้านคนทั่วประเทศภายในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะทยอยฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

Source