พบโควิดกลายพันธุ์ใหม่ ‘BV-1’ มีความต้านทานแอนติบอดีและเสี่ยงติดเชื้อนานขึ้น

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การวิจัยด้านสุขภาพระดับโลกของ Texas A&M University ได้ตรวจพบ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ‘BV-1’ ที่แสดงสัญญาณของสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายมากขึ้น และยังมีความต้านทานแอนติบอดี้ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นและนานขึ้น

เชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ BV-1 ซึ่งตั้งชื่อตามแหล่งกำเนิด Brazos Valley ถูกพบในระหว่างการตรวจคัดกรองไวรัสตามปกติของ Texas A & M ผ่านตัวอย่างน้ำลายในนักเรียนหนุ่มที่มีอาการหวัดเล็กน้อย โดยนักเรียนทดสอบผลบวกตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม และทดสอบผลบวกอีกครั้งในวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้ติดเชื้อนานขึ้นในคนที่อายุน้อย โดยนักเรียนคนดังกล่าวได้รับการรักษาจนหายเมื่อวันที่ 2 เมษายน และการทดสอบครั้งที่สามในวันที่ 9 เมษายนกลับมาเป็นลบ

นักวิทยาศาสตร์ของ Texas A&M กล่าวว่า การทดลองโดยใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์จากห้องปฏิบัติการอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า“มีพันธุกรรมที่น่าวิตกกังวล” ซึ่งอาจไม่ตอบสนองต่อแอนติบอดี

“ในปัจจุบันเรายังไม่ทราบถึงข้อมูลทั้งหมดของตัวแปรนี้ แต่มีการรวมกันของการกลายพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับตัวแปรอื่น ๆ ที่น่ากังวลในระดับสากล โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวมีพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากการต่อต้านแอนติบอดีในระดับสูง” Ben Neuman หัวหน้านักไวรัสวิทยาของ Texas A&M กล่าว

Photo : Shutterstock

นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า พวกเขาได้ส่งบทความเกี่ยวกับ BV-1 ไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะแพร่กระจายต่อไป โดยห้องปฏิบัติการ Texas A&M กำลังทดสอบและจัดลำดับนักเรียนที่ไม่มีอาการเพื่อตรวจจับสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายก่อนที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรง

“การจัดลำดับช่วยให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับตัวแปรใหม่ ๆ แม้เรายังไม่มีข้อมูลของ BV-1 ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจำเป็นที่จะเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และเร่งการทดสอบจีโนม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย

นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการกล่าวว่า เชื้อ BV-1 ใหม่นี้เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ B.1.1.7 จากสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม วัคซีนในปัจจุบันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันแม้จะลดลงก็ตาม โดยวัคซีนที่มีรายงานผลประสิทธิภาพในประชากรแล้วคือ AstraZeneca พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการได้ 70.4% เทียบกับ 81.5% ต่อสายพันธุ์อื่น ส่วนวัคซีนอื่น ๆ เป็นการทดสอบภูมิคุ้มกันในห้องทดลอง เช่น วัคซีน Sinovac มีประสิทธิภาพลดลงถึง 50%

Source