เตรียมเปิด! “เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ” โรงเรียนอนุบาลนานาชาติระบบฟินแลนด์แห่งแรกในไทย

ฟินแลนด์ ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เปิดตัวโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่สุขุมวิท 36 ภายใต้ บจก. ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ เริ่มเปิดปีการศึกษาแรกกันยายน 64

เด็กไทยมีเฮ พ่อแม่ยุคใหม่อยากให้ลูกเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งฟินแลนด์ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก ตอนนี้โรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์ได้เปิดตัวแห่งแรกในไทยแล้ว เฮย์ สคูลเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-based learning) เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) วิธีการเรียนที่ให้ผลสูงสุดยอมรับไปทั่วโลก เอกสิทธิ์ HEI Schools Finland

ส่งลูกไปนอกไม่ได้ ทำให้รร.นานาชาติบูม

จากเทรนด์ของการส่งลูกหลานไปเรียนยังต่างประเทศ ได้พลิกกลับเป็นการส่งเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศแทนตั้งแต่ช่วง Pre-Covid ยิ่งกว่านี้ด้วยแรงหนุนจากโควิด ยิ่งเป็นการตอกย้ำความนิยมนี้โดยปริยาย

ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยระบุว่า โรงเรียนนานาชาติมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% (ย้อนหลัง 8 ปี) ในปี 2560 มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นถึง 18-20% ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติเป็นจำนวนกว่า 200 แห่ง มีอัตราขยายการเติบโตปีละ 9% เมื่อเทียบกับย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา

hei school bkk

ที่มีอัตราการเติบโตแบบ 2 หลัก ถึง 4 ปีซ้อน เรียกว่าได้ว่าโรงเรียนนานาชาติของไทยเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 60,000–70,000 ล้านบาท โดยโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 205 แห่ง และจังหวัดที่มีการขยายโรงเรียนนานาชาติรองรับความต้องการมากที่สุดได้แก่

 • กรุงเทพฯ 118 แห่ง
 • เชียงใหม่ 16 แห่ง
 • ภูเก็ต 11 แห่ง
 • ชลบุรี 8 แห่ง
 • ปทุมธานี 4 แห่ง
 • นครราชสีมา 4 แห่ง
 • ระยอง 3 แห่ง
 • สระบุรี 3 แห่ง
 • สมุทรปราการ 3 แห่ง
 • หาดใหญ่ (สงขลา) 3 แห่ง
 • สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง
 • นนทบุรี 1 แห่ง

โดยเป็นโรงเรียนระดับพรีเมียมกว่า 73 แห่ง มีรายได้รวมจากค่าเล่าเรียนต่อปี 844.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 25,347 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จาก ISC Research Ltd)

hei school bkk

เรียนแบบฟินแลนด์แห่งแรก

พิษร้ายจากโรคระบาดไม่ได้ทำให้บรรดาผู้ปกครองเปลี่ยนใจลดระดับการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน แต่ พรลดา และ วศิน วินิชบุตร ได้รับสิทธิตรงจากฟินแลนด์ เปิดตัวโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ บริษัท ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ จำกัด หรือ Children Must Play Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 36 สำหรับเด็กอายุ 1.5–6 ปี และจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรกในเดือนกันยายน 2564

พรลดา เปิดเผยว่า “HEI Schools ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กปฐมวัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ และในระดับนานาชาติ โดยเป็นโมเดลการสอนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือ Play-based learning ซึ่งเป็นการเล่นอย่างมีระบบ และมีจุดประสงค์ชัดเจน ร่วมไปกับการเรียนแบบ Project-based learning และปลูกฝังให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)”

hei school bkk

หลักสูตร HEI Schools แบ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 กรอบการเรียนรู้ ผ่าน 10 โมดูล ที่สำคัญ (4 Frameworks and 10 Modules) ที่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเด็กเล็กในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การค้นพบตนเอง ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ระบบการสอนรูปแบบ “Finnish Preschool Model” ได้เน้นคุณภาพของครูผู้สอน และนักเรียนของ HEI Schools Bangkok จะได้อยู่ในสังคมหลากหลายภาษา นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาหลัก ยังเข้าใจถึงการให้ความสำคัญกับภาษาบ้านเกิด เช่น ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง

เตรียมเปิดการศึกษา ก.ย. นี้

โรงเรียนได้ทำการออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในสไตล์ Nordic Design หรือสแกนดิเนเวียน พร้อมฟังก์ชันพื้นที่ต่างๆ ตามแนวทางของ HEI Schools Finland กำหนด ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส่งผลสูงสุดต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ โดยให้ทัศนียภาพโดยรวมเป็นสถานที่สวยงามเหมือนเป็นเมืองสวรรค์ในโลกของเด็ก มีความกลมกลืนของฟังก์ชันด้านพื้นที่ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกจุด ทุกพื้นที่ตลอดเวลา

hei school bkk

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครเรียน ได้ทำการเปิดหลักสูตร Pre-Kindergarten และ Kindergarten สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 1.5-6 ปี มีทั้งหมด 5 ชั้นเรียน โดยรับนักเรียนจำนวนจำกัดไม่เกิน 150 คน

เริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรกในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยแบ่งเป็น 3 เทอม พร้อมซัมเมอร์  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่าง 100,000–130,000 บาท ตามระดับของการเรียนต่อภาคการศึกษา พร้อมอาหาร