รู้จัก UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบรนด์ โซล-เอ็น นวัตกรรมคนไทยสู้โควิด-19


เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วที่ทั่วโลกและประเทศไทยยังต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ดังนั้น แบรนด์ ‘โซล-เอ็น’ แบรนด์สัญชาติไทยจากฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทยได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคและไวรัสในอากาศ UV Care254 Airflow โดยผ่านการทดสอบมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จาก 5 หน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย และผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยพร้อมลุยตลาด ออฟฟิศ โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ครอบคลุมทั้งประเทศภายในสิ้นปีนี้

บรนด์ ‘Sol-n (โซล-เอ็น)’ เกิดจาก คุณมัตติกา เอาแสงดีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล-เอ็น เทค จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศของไทย โดยเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Sol-n มีแนวคิด “นวัตกรรมคนไทย ดูแลคนไทย” โดยมีเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจพัฒนานวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย และหวังให้เครื่องนี้สามารถสนับสนุนด้านความปลอดภัยในอากาศ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยทุกคนให้ปลอดจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

สำหรับ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow แบรนด์ “Sol-n (โซล-เอ็น) ของไทย เกิดจากการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาของชาวไทย โดยเครื่องสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เชื้อไวรัสต่าง ๆ รวมไปถึงเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคจากไบโอเทค หรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ว่ามีอัตราการฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99.99% สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าระดับมาตรฐานถึง 40 เท่า และผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และสามารถใช้งานโดยสัมผัสกับคนได้

อีกจุดเด่นของ Sol-n (โซล-เอ็น) ที่ผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยจาก 2 หน่วยงานระดับชาติ คือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และวัสดุที่ใช้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนั้น มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกับคน และสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญเมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นที่มีข้อจำกัดที่ห้ามสัมผัสโดยตรง และใช้งานในพื้นที่ที่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมด้วย

สำหรับการใช้งานของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Sol-n (โซล-เอ็น) สามารถใช้งานได้สองรูปแบบ ได้แก่

1. เป็นแบบติดตั้งบนผนังที่ครอบคลุมพื้นที่อากาศในความสูงช่วงระยะหายใจของมนุษย์ และ

2. เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อในมุมอับของห้อง-เน้นเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ

ที่ผ่านมา มีลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อมั่น Sol-n (โซล-เอ็น) ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์ โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการห้างร้าน และเอสเอ็มอี ล่าสุด ร้านมนต์นมสด สำนักงานทนายความอนันต์ชัยได้เลือกใช้ Sol-n (โซล-เอ็น) เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้ว

“ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการผลิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และมีนวัตกรรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงในภาวะวิกฤติโรคระบาดทางอากาศ คิดค้นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเชื้อไวรัสได้เป็นผลสำเร็จที่มาจากคนไทยครั้งแรก นอกจากจะสร้างประโยชน์ และคุณูปการให้กับคนไทยแล้ว ยังเชื่อว่าจะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย” นางมัตติกา กล่าว

ทางบริษัท โซล-เอ็น เทคฯ ได้ลงนามแต่งตั้งให้ บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ทั้งระบบออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงสร้างแบรนด์และทำการตลาด โดยล่าสุดกู๊ดเทคฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายทั้งหมด 3 ปริษัท ได้แก่ บริษัท ไวส์ 32 มีเดีย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เจพีเจ แอนด์ แคร์ จำกัด และบริษัท กู้ดอินฟินิต จำกัด

นายฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ทั้งระบบออฟไลน์ – ออนไลน์ และเป็นผู้ทำการตลาดสร้างแบรนด์ ‘Sol-n(โซล-เอ็น)’ กล่าวว่า โซล-เอ็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาจากคนไทยแท้ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นว่าจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน เพราะประสิทธิภาพสูงฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสในอากาศได้ถึง 99.99% มีการใช้งานง่าย เสียบปลั๊ก (220v) ก็พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นระบบปิดที่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์

ทั้งนี้ ธุรกิจร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง UV Care254 Airflow แบรนด์ “Sol-n (โซล-เอ็น) ทางบริษัทฯ จะมีการออกใบ Certificate พร้อมสติกเกอร์ติดหน้าร้าน หรือบริเวณร้านค้า เพื่อรับรองว่าอากาศในพื้นที่นี้ ฆ่าเชื้อโดย UV Care254 Airflow เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารนั้น ๆ ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถพบกับ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow แบรนด์ “Sol-n (โซล-เอ็น) ได้ที่  http://www.goodtech.com  หรือ Facebook: Goodtech Thailand และ Line: @goodtech