“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกจากรักษาการ CEO การบินไทย

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกจากตำแหน่ง รักษาการ CEO การบินไทย หลังศาลตั้งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมตั้ง “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 16 มิถุนายน 2564

จิลลดา ณ เชียงใหม่ เลขานุการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งว่าตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อนนั้น

เมื่อ 15 มิถุนายนน 64 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ THAI ยังแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ราย ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท , นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธาน