สปสช.ย้ำ นำเอกสารผลตรวจ RT-PCR ไปเคลม ‘ประกันโควิด’ ได้ทันที ไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์

นับตั้งแต่เริ่มมีการปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ทำให้ปริมาณผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อในไทย เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งจากการตรวจในหน่วยบริการ การตรวจเชิงรุกโดยหน่วยงานต่างๆ

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเกี่ยวเนื่องในส่วนของผู้ที่ ‘ผลตรวจเป็นบวก’ และต้องการขอใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปเคลมสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกัน โดยในทางปฏิบัติทางบริษัทประกันแต่ละบริษัท ก็มีเงื่อนไขการเอาประกันต่างกันไป

วันนี้ (11 ส.ค.64) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยว่า ในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุข บางหน่วยก็ออกให้ บางหน่วยงานออกให้ทางออนไลน์ หรือบางหน่วยงานก็ไม่ได้ออกให้ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุก ที่มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานมาให้บริการนอกที่ตั้ง

ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก สอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอใบรับรองแพทย์ บางกรณีบริษัทประกันยังมีเงื่อนไขอีกว่า ต้องประทับตราของหน่วยงานนั้นๆ ทำให้ผู้ต้องการใบรับรองแพทย์ต้องเดินทางไปถึงที่ตั้งของหน่วยงานดังกล่าว

“กรณีในลักษณะนี้ สปสช. ขอแจ้งให้ทราบว่าประชาชนผู้ทำประกัน ไม่มีความจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ แต่อย่างใด” 

เนื่องจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) “อ้างอิงตามประกาศดังกล่าว ทำให้ใบรับรองแพทย์ไม่มีผลในการเอาประกันภัยอีกต่อไป”

นอกจากนี้ ขอชี้เเจงถึงประชาชนผู้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK ให้ทราบว่า โดยหลักการแล้ว เมื่อผลตรวจ ATK พบว่าเป็นบวก ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถนำผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันได้โดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์อีก ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่แรกก็ยิ่งไม่มีปัญหา สามารถนำไปเคลมประกันได้เลย