“Tinder” เตรียมเปิดฟีเจอร์ “รับรองตัวตนจริง” คัดกรองผู้ใช้งาน-อาชญากรทางเพศ

Tinder เตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่ “ID Verification” หรือการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานว่ามีตัวตนจริง ตรงตามเอกสารที่ใช้ระบุตัวตนได้ โดยจะเริ่มใช้งานทั่วโลกภายในไตรมาสต่อไป

ฟีเจอร์ใหม่ “ID Verification” หรือ “รับรองตัวตนจริง” ที่ Tinder จะนำมาใช้ทั่วโลกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นระบบสมัครใจ ยกเว้นในประเทศที่กฎหมายท้องถิ่นระบุให้การใช้งานแอปฯ หาคู่ต้องยืนยันอายุจริงก่อน เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ Tinder ทดลองฟีเจอร์นี้เป็นประเทศแรกตั้งแต่ปี 2019 หลังจากญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีใช้งาน เมื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารที่ระบุตัวตนได้เรียบร้อยแล้ว จะมี ‘badge’ พิเศษขึ้นในโปรไฟล์เพื่อรับรองว่ามีตัวตนจริง เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ Tinder มี badge สำหรับคนที่ยืนยันแล้วว่าใช้รูปจริง

การเปิดให้ยืนยันตัวตนจริงของผู้ใช้งาน Tinder มองว่าจะทำให้สังคมในแพลตฟอร์มมีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ใช้สบายใจขึ้นเมื่อทำความรู้จักกับใครสักคน

Photo : Shutterstock

“เรารู้ว่าในหลายส่วนของโลกและในกลุ่มของผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม อาจมีเหตุผลไม่สามารถหรือไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ การสร้างทางออกที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงด้วยยืนยันตัวตนด้วย ID Verification จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโปรเจกต์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพวกเราต้องการความเห็นจากสมาชิกรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนาเรื่องดังกล่าว”เทรซี่ เบรเดนท์ รองประธานบริหารฝ่าย Safety and Social Advocacy ของ Match Group บริษัทเจ้าของแอปฯ Tinder กล่าว

นอกจากนี้ ในภูมิภาคที่ Tinder สามารถเข้าถึงประวัติอาชญากรรมได้ บริษัทจะนำดาต้ามาใช้ร่วมกับการยืนยันตัวตน ตามระเบียบของแพลตฟอร์มที่ไม่อนุญาตให้ผู้มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง กระทำผิดทางเพศ หรือใช้ความรุนแรง เข้ามาใช้แอปฯ Tinder โดยปัจจุบันแพลตฟอร์มมีการตรวจเช็กผ่านข้อมูลบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับแอปฯ อยู่แล้ว

ที่มา: Tinder, TechCrunch