United Airlines ให้พนักงานที่ “ไม่ฉีดวัคซีน” เพราะ “เหตุศาสนา” พักงานไม่จ่ายเงินเดือน

(Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
ก่อนหน้านี้ United Airlines อนุญาตให้พนักงานไม่ฉีดวัคซีนเพราะเหตุผลทางศาสนาได้ แต่เกมพลิกเมื่อสหรัฐฯ เกิดระบาดซ้ำ ทำให้สายการบินปรับกฎใหม่ พนักงานกลุ่มนี้จะต้องพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนชั่วคราว จนกว่าการระบาดจะดีขึ้น

United Airlines เพิ่งประกาศกฎไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานทั้งหมด 67,000 คนของบริษัทจะต้อง “ฉีดวัคซีน” ป้องกัน COVID-19 แต่จะพิจารณายกเว้นให้ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพให้รับวัคซีนไม่ได้ หรือเป็นเหตุผลทางศาสนา หรือแม้แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสายการบินกลับลำใหม่เพราะยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐฯ สำหรับพนักงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนเพราะเหตุผลทางศาสนา จะถูกบังคับให้ลาพักงานโดยไม่รับเงินเดือนชั่วคราว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สายการบินในสหรัฐฯ มีวิธีการต่างกันไปเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของตนยอมฉีดวัคซีน เช่น Delta Airlines จะคิดค่าพรีเมียมประกันสุขภาพกับพนักงานเพิ่ม 200 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000 บาท) หากพนักงานไม่ฉีดวัคซีน หรือสายการบิน American Airlines และ Alaska Airlines จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ หากพนักงานรายนั้นติดเชื้อโรค COVID-19 โดยยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน

ภาพ : https://www.facebook.com/AmericanAirlines

สำหรับสายการบิน United Airlines ระบุกฎใหม่ว่า พนักงานที่ ‘ไม่ผ่าน’ การขออนุมัติงดฉีดวัคซีนเพราะเหตุผลทางศาสนา จะต้องไปรับวัคซีนภายใน 5 สัปดาห์หลังได้รับจดหมายแจ้งไม่อนุมัติ มิฉะนั้นจะถูกบริษัทเชิญออก

ส่วนพนักงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ได้แก่ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานประจำเกท และพนักงานบริการลูกค้าในสนามบิน กลุ่มคนเหล่านี้จะให้ลาพักโดยไม่รับเงินเดือน จนกว่าสถานการณ์การระบาดในสหรัฐฯ จะคลี่คลายอย่างเห็นได้ชัด เท่ากับว่า พนักงานเหล่านี้จะต้องพักงานไปก่อนโดยไม่มีกำหนดชัดเจน

ขณะที่ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่งซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ช่างยนต์ พนักงานอำนวยการบิน จะกลับมาทำงานได้ตามปกติ เมื่อสายการบินจัดการระบบการตรวจหาเชื้อแบบใหม่ได้อย่างรัดกุมแล้ว ด้านพนักงานออฟฟิศของบริษัทยังอยู่ระหว่างพิจารณานโยบาย

ภาพ : https://www.facebook.com/United/

กลุ่มพนักงานที่ขอยกเว้นฉีดวัคซีนเพราะเหตุผลด้านสุขภาพ กลุ่มนี้บริษัทจะให้ลาป่วยชั่วคราว จึงยังได้สิทธิเช่นเดียวกับการลาป่วย

การตัดสินใจของ United Airlines เป็นที่ฮือฮาในหมู่คนอเมริกันมากทีเดียว เนื่องจากเกิดข้อถกเถียงว่าบริษัทกำลังกีดกันความเชื่อทางศาสนาและคนที่ไม่ต้องการรับวัคซีนหรือไม่ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของสายการบิน เพราะถือว่าเป็นนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สหรัฐฯ เป็นประเทศอันดับ 2 ของโลกที่มีประชาชนไม่ต้องการรับวัคซีน และที่ยังลังเลว่าจะรับวัคซีนดีหรือไม่มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน 27% เทียบกับค่าเฉลี่ยของ 15 ประเทศที่ Morning Consult ทำการสำรวจอยู่ที่ 14% เท่านั้น อ่านประเด็นนี้เพิ่มเติมได้ที่ >> https://positioningmag.com/1350407

Source