หักดิบ! “นิวซีแลนด์” ออกกฎห้ามขาย “บุหรี่” ตลอดชีวิต ให้กับทุกคนที่เกิดหลังปี 2008

นิวซีแลนด์ บุหรี่
(Photo: Pixabay)
นับเป็นนโยบาย “บุหรี่” ที่แรงที่สุดในโลก “นิวซีแลนด์” ประกาศเตรียมออกกฎหมาย “ห้ามขายบุหรี่” ให้กับทุกคนที่เกิดหลังปี 2008 ทำให้เด็กวัยรุ่นในอนาคตของนิวซีแลนด์จะไม่ได้แตะบุหรี่ถูกกฎหมายเลยตลอดชีวิต ตามเป้าหมายของประเทศที่จะเป็น “ประเทศปลอดควันบุหรี่” ภายในปี 2025

วันที่ 9 ธันวาคม 2021 ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศแผนป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ ตามแผนการเป็น “ประเทศปลอดควันบุหรี่” ภายในปี 2025

กลยุทธ์ของนิวซีแลนด์คือ จะมีการออกกฎหมายไม่ให้ทุกคนที่เกิดหลังปี 2008 ซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ ได้ตลอดชีวิต

ขณะที่บุหรี่ที่ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ใหญ่จะถูกลดปริมาณนิโคตินลง และจะลดจำนวนร้านค้าปลีกที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คาดว่าจะออกเป็นกฎหมายภายในปีหน้า

ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับอุตสาหกรรมบุหรี่คือ นิวซีแลนด์ได้ขึ้นภาษีสูงมากกับบุหรี่ แต่กระทรวงสาธารณสุขมองว่าต้องมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดกว่านี้หากนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศปลอดบุหรี่ เป็นที่มาให้เกิดนโยบายจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน และจะทำให้พวกเขาไม่ได้สูบบุหรี่ตลอดชีวิต

นิวซีแลนด์ บุหรี่
(Photo: Pixabay)

“นี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์ด้านสุขภาพของประชาชนของเรา” ดร.อายีชา เวอร์รัล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว “เราต้องการสร้างความมั่นใจว่า เยาวชนของเราจะไม่เริ่มสูบบุหรี่ ดังนั้น เราจะป้องกันไม่ให้มีการขายหรือมีซัพพลายยาสูบเข้าถึงกลุ่มเยาวชนกลุ่มใหม่ เมื่อกฎหมายบังคับใช้ เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ณ ขณะนั้น จะไม่สามารถซื้อยาสูบได้อย่างถูกกฎหมายอีกเลย”

เวอร์รัลระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุการตายที่จริงๆ แล้วป้องกันได้ ทุกวันนี้ บุหรี่เป็นต้นเหตุ 1 ใน 4 ของโรคมะเร็งในประชากรชาวนิวซีแลนด์

 

“บุหรี่” ต้องลดเหลือศูนย์

สำหรับเป้าหมาย “ประเทศปลอดบุหรี่” ของนิวซีแลนด์ มีมาตั้งแต่ปี 2011 โดยต้องการจะลดอัตราผู้สูบบุหรี่ให้เหลือน้อยกว่า 5% ให้ได้ภายในปี 2025 ก่อนจะพยายามกำจัดให้ได้ทั้งหมดหลังจากนั้น

ณ ขณะนี้ มีประชากรนิวซีแลนด์ที่สูบบุหรี่อยู่ราว 13% ถือว่าลดลงบ้างแล้วจากตัวเลข 18% เมื่อสิบปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มชาวเมารีกลับมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก โดยมีอัตราถึง 31%

องค์การอนามัยโลก (WHO) เคยบรรยายถึงปัญหายาสูบว่าเป็น “หนึ่งในภัยด้านสุขภาพสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของโลก” โดยทั่วโลกมีผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสองมากถึง 8 ล้านคนต่อปี

สถิติยังบอกด้วยว่า ผู้สูบบุหรี่บนโลกนี้มีประมาณ 1,300 ล้านคน และสัดส่วนถึง 80% เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่หนักที่สุดตามไปด้วย

Source