วิจัยพบ “โอมิครอน” รุนแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลน้อยกว่า 15-20% เทียบกับ “เดลตา”

(Photo : Shutterstock)
ผลการศึกษาจากเคสจริงในอังกฤษพบว่า ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” มีแนวโน้มส่งผลรุนแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับเชื้อสายพันธุ์ “เดลตา” แม้ว่าการระบาดจะรวดเร็วกว่าและหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่าก็ตาม

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างเคร่งเครียดกับการค้นพบในระยะแรกว่า แม้ว่าความรุนแรงของเชื้อโรค COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” น่าจะรุนแรงถึงแก่ชีวิตน้อยกว่า “เดลตา” แต่ก็ยังต้องชั่งน้ำหนักกับความสามารถของเชื้อที่แพร่ไปได้เร็วกว่า และหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนได้ดีกว่า แม้จะรุนแรงน้อยแต่การติดเชื้อเร็วก็อาจจะทำให้คนไข้ล้นระบบสาธารณสุขได้

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาจาก Imperial College London ซึ่งศึกษาจากกรณีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในอังกฤษ พบว่า เชื้อสายพันธุ์นี้มีแนวโน้มทำให้เข้าโรงพยาบาลน้อยกว่าอีกด้วย

โดยการวิจัยนี้พบว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีแนวโน้มเข้าโรงพยาบาลน้อยกว่าผู้ติดเชื้อเดลตา 15-20% และแนวโน้มที่จะอยู่ในโรงพยาบาลระยะสั้นกว่าผู้ติดเชื้อเดลตา 1 วันหรือมากกว่าถึง 40-45% สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของโรคต่ำกว่า

ทั้งนี้ พบว่าผู้ติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อซ้ำมีความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลต่ำกว่า 50-60% เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อครั้งแรก รวมถึงพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna ครบโดสแล้ว จะลดความเสี่ยงการเข้าโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจนเมื่อติดเชื้อโอมิครอน เทียบกับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนเลยและติดเชื้อเดลตา

การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากผู้ติดเชื้อในอังกฤษระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2021 แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 56,000 เคส และสายพันธุ์เดลตา 269,000 เคส

ผู้วิจัยมีข้อคำนึงถึงระบุไว้ด้วยว่า การศึกษานี้ทำในอังกฤษซึ่งประชาชนมีอัตราเคยผ่านการติดเชื้อโรค COVID-19 มาแล้วถึง 17.3% ของประชากรทั้งหมด และอาจจะไม่ใช่ตัวเลขครบทั้งหมดด้วย มีความเป็นไปได้ว่าคนกว่าครึ่งหนึ่งของอังกฤษเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วก่อนจะเกิดการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้การวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบ้างแล้วจากการที่เคยติดเชื้อ

สถานการณ์ปัจจุบันหลังการระบาดของโอมิครอน หลายประเทศทั่วโลกต่างสั่งยกระดับความเข้มงวดในการเข้าประเทศ บางประเทศเริ่มมีคำสั่งที่ลดการพบปะของผู้คน เช่น เนเธอร์แลนด์มีคำสั่งปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็น ปิดบาร์ ฟิตเนส และสถานที่สาธารณะ ในบางประเทศสายพันธุ์โอมิครอนกำลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่เดลตาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา

Source: Imperial College London, Aljazeera