10 บทเรียนสำหรับธุรกิจบริการ

มีข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Macanta รายงานถึงการเล่นเกม Angry Birds ว่าได้ให้บทเรียนสามารถนำมาใช้บริหารธุรกิจบริการ 10 ข้อดังนี้

1. One size does not fit all คือพบว่าทุกเกมของเกมนกยั๊วะมีความต่าง ต่างทั้งฉาก นก ความสามารถ และความท้าทาย และอื่นๆ เปรียบกับธุรกิจบริการ ที่แต่ละบริการกับฐานลูกค้าที่ต่างกัน ก็ต้องมีพนักงานที่มีทักษะต่างกัน ลักษณะจัดบริการที่ต่างกัน

2. Adopt and adapt การใช้นกเป็นอาวุธขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ธุรกิจบริการก็เช่นกัน ไม่ใช่การทำตามตำรา แต่ต้องรู้จักรับมาดูและประยุกต์ไปใช้จึงจะดีที่สุด

3. What is achievable? ทุกเกมในนี้ต้องเข้าสู่จุดท้าทายด้วยความสามารถที่มีอยู่ เช่น อยากมี Wrecking Ball Bird สัก 10 ตัว แต่เกมอาจให้แค่ Basic Bird 3 ตัว และ Bomber Bird แค่ 1 ตัว เหมือนกันธุรกิจที่ทำอยู่มีวัตถุดิบอยู่แค่นั้น ก็จงกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งไม่ได้หมายถึงการท้อถอย แต่เพื่อให้สำเร็จบ้างดีกว่าล้มเหลวทั้งหมด

4. Focus ในทางธุรกิจคือคุณต้องเคลียร์เป้าหมายให้ดี เพราะการทุ่มเทพละกำลังต้องอยู่บนทิศทางที่ชัดและมีความรู้สึกมีส่วนร่วมของทุกคน

5. Quick Wins หมูบางตัวง่ายต่อการถูกยิง นั่นก็คือเป้าหมายที่ง่ายก็ควรทำให้สำเร็จก่อน

6. Investment การลงทุนบางครั้งก็จำเป็นเหมือนกับการต้องซื้อ The Mighty Eagle ที่ Rovio เปิดตัวเมื่อปลายปี 2010 เพื่อให้ผู้เล่นผ่านด่านทำแต้มไปได้ เหมือนกันการบริการบางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ดีไม่ลงทุน หรือใช้เครื่องมือ หรือคนเท่าเดิม

7. Learn from others นกยั๊วะมีคนดาวน์โหลดแล้ว 140 ล้านครั้ง เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนเดียวในโลกที่เล่นเกมนี้ ถ้าติดขัดไปต่อไม่ได้ก็ถามเพื่อนๆ ได้ เช่นเดียวกันธุรกิจบริการมีช่องทางในการรับข้อมูลมาปรับปรุงตั้งแต่เว็บไซต์ บอร์ดในออนไลน์ และที่สำคัญกลุ่มผู้ใช้บริการของเราเอง

8. Different birds for different tasks มีนกหลายตัว หลายชนิดในเกม แต่ละตัวความสามารถต่าง เช่น kamikaze bird เหมาะทำลายชั้นไม้ไม่ใช่ก้อนอิฐ ในธุรกิจบริการก็ต้องหาคนที่ถูกเหมาะสมในหน้าที่ และกำจัดอุปสรรคที่จะดึงให้คุณไม่ชนะในเกมนั้น

9. Be patient การได้คะแนนเพิ่ม ระดับสูงขึ้น ต้องพยายามแล้วพยายามเล่ากว่าจะถึงระดับต่อไปเรื่อยๆ ที่สำคัญความสำเร็จในธุรกิจไม่สามารถข้ามขั้นไปได้ แต่ความเป็นจริงคือต้องผ่านระดับหนึ่งเพื่อไปยังระดับต่อไปเรื่อยๆ

10. Stop if it is going wrong ถ้ารู้ว่ากำลังไม่ใช่ ผิดแล้ว ก็หยุด เรียนรู้ความผิดพลาดที่ผ่านมาและหาทางแก้ไข ก่อนไปต่อ