IMF ให้คำมั่นช่วย ‘ศรีลังกา’ ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ที่ต้องใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่าง ‘ยั่งยืน’

Photo : Shutterstock
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยถึงการหารือกับรัฐบาลศรีลังกา เกี่ยวกับโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ว่า ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเเละข้อตกลงใดๆก็ตาม จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าภาระหนี้ของประเทศต้องนำสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ศรีลังกา กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบ 74 ปี นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อปี 2491 

เมื่อสัปดาห์ที่เเล้ว ศรีลังกา เพิ่งประกาศระงับการชำระคืนหนี้ต่างประเทศชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระครั้งใหญ่ โดยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่จำกัดนั้น จะต้องเก็บไว้ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำเป็น อย่างเช่น พลังงานเชื้อเพลิง อาหารเเละยารักษาโรค

Masahiro Nozaki หัวหน้าคณะผู้แทน IMF ศรีลังกาส่งแถลงการณ์ทางอีเมลถึงสำนักข่าว Reuters ระบุว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Kristalina Georgieva ผู้อำนวยการ IMF ได้พูดคุยกับตัวเเทนรัฐบาลศรีลังกาถึงทางเลือกในการให้กู้ยืมและแผนนโยบาย

โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก IMF เพื่อช่วยเหลือศรีลังกานั้น จะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินแบบเฉียบพลัน และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างเร็วที่สุด

IMF มีความกังวลอย่างมาก เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจและความยากลำบากของประชาชนในศรีลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนยากจน 

อย่างไรก็ตาม หนี้สาธารณะของศรีลังกานั้นไม่ยั่งยืน และประเทศจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อฟื้นฟูความยั่งยืนของหนี้ ก่อนที่จะได้รับการกู้ยืมใดๆ จาก IMF รวมถึงกองทุน Rapid Financing Instrument (RFI)

นอกจากนี้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจต้องทำการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะใหม่ทั้งหมด ซึ่งในกรณีของศรีลังกาอาจต้องขอความร่วมมือจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด

ที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศใช้เงินกู้ RFI แบบมีเงื่อนไขต่ำ เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และได้ให้เงินกู้ดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการชำระหนี้ หลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดแย้ง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ

โดยการออกแบบเงินกู้ IMF ของศรีลังกา ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของโครงการและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องได้รับการตกลงผ่านการอภิปรายอย่างกว้างขวางระหว่างรัฐบาลและ IMF

สำหรับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของศรีลังกา ณ สิ้นเดือนมีนาคม อยู่ที่ 1,930 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่า ‘น้อยมาก’ และมีกำหนดต้องชำระหนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนดในปีนี้ที่ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฏาคมนี้

 

ที่มา : Reuters