ผู้บริโภคปลื้มสมาร์ทโฟน แต่คาใจ Mobile Banking

จากการสำรวจของ Javelin Strategy&Research กับผู้บริโภคกว่า 13,000 คนในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบสมาร์ทโฟนและรูปแบบการใช้งานอื่นๆ ผ่านสมาร์ทโฟน 

แต่พบว่าการใช้งาน Mobile Banking ผ่านสมาร์ทโฟนไม่เติบโตในช่วงปี 2010-2011 เหตุผลสำคัญคือ ส่วนใหญ่ยังกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัย มากกว่า 54% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย  และไม่ปลอดภัยในระดับสูง

จากผลสำรวจนี้จึงเหมือนเป็น Wake-up Call สำหรับสถาบันการเงินการธนาคารทั้งหลายที่ให้บริการนี้กันอย่างครึกโครม ในแง่ของเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ความรู้ที่ชัดเจนและถูกต้องไปยังผู้บริโภคเพื่อให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในประเด็นดังกล่าวให้ได้

เรียบเรียงจาก www.digitaltrends.com