25.8 คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต (Unique Browsers)

25.8 คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต (Unique Browsers)

คนไทย เข้าเน็ตที่บ้านมากที่สุด
60.43% บ้าน
31.89% ที่ทำงาน
3.49% สถานศึกษา
2.19% ระหว่างเดินทาง
2% อินเทอร์เน็ต คาเฟ่

9.3 ล้านคน คือตัวเลขผู้ใช้สมาร์ทโฟน ที่ Effective Measure ประเมินไว้
อันดับ 3 คือ อันดับของประเทศไทยที่มีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด รองจากอินโดนีเซีย และสิงคโปร์
อายุ 18-34 ปี ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
อายุ 40-60 ปี เป็นกลุ่ม Light User ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบออฟไลน์ (โทรเข้าออก และส่ง SMS)

2.1 เครื่อง คือตัวเลขโดยเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างครอบครองดีไวซ์
ผู้ชายมีดีไวซ์ที่ใช้งานอินเตอร์ได้มากกว่าผู้หญิง ขณะที่ผู้หญิงใช้ดีไวซ์ใหม่ๆ (ไอแพด แอนดรอยด์ แท็บแล็ต)ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ชาย

ผู้หญิงใช้ไอแพดมากกว่าผู้ชาย
เพศชาย เพศหญิง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 78.50% 62.22%
โน้ตบุ๊ค 61.50% 60.00%
สมาร์ทโฟน 38.85% 24.44%
เน็ตบุ๊ค 16.41% 20.00%
ไอพอด 8.21% 10.00%
ไอแพด 6.67% 8.89%
แอนดรอยด์ แท็ปเล็ต 2.05% 6.67%

โฆษณามือถือมีผลต่อการรับรู้แบรนด์/กระตุ้นการซื้อ
33% จำแบรนด์ได้ แม้ไม่ได้คลิกเข้าดูก็ตาม
83% มีพฤติกรรมด้านบวกเมื่อเห็นโฆษณา
9% ตัดสินใจซื้อสินค้า
23% ค้นหาข้อมูลต่อจาก Search Engine

Mobile Advertising แบบไหนที่นิยม
เพศชาย เพศหญิง
วิดีโอ 23% 26%
แบนเนอร์แบบแอนิเมชั่น 18% 13%
โฆษณาแบบ Location Based 13% 20%
ข้อความ 14% 13%
แบนเนอร์ 13% 9%
โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทีฟ 10% 11%
โฆษณาแบบเทคโอเวอร์ทั้งเว็บเพจ 9% 7%
หากเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาบันเทิงจะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากเป็นพิเศษ โดยผู้หญิงจะ Enagage กับ Mobile Advertising มากกว่าผู้ชาย

บ่อยแค่ไหนคลิกดูโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ
44.25% ไม่เคยคลิกเลย
16.72% มากกว่าวันละ 1 ครั้ง
11.15% 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
9.06% น้อยกว่าเดือนละครั้ง
8.36% วันละครั้ง
3.83% สัปดาห์ละครั้ง
3.83% 2-3 ครั้งต่อเดือน
2.79% เดือนละครั้ง
ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าเกินกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับ Mobile Advertising ในสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกัน และผลวิจัยพบว่าผู้หญิงให้การตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวมากกว่าผู้ชาย

ที่มา : Effective Measure บริษัทวัดผลสื่อดิจิตอลออสเตรเลีย ได้รายงานผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือคนไทย โดยเฉพาะ Mobile Advertising กับกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ใน 30 เว็บไซต์

สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554

โลกอินเตอร์เน็ต
3,000 ล้านคนเป็นจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2015 หรือประมาณ 40% ของประชากรทั่วโลกในปี 2015
28 Mbps คือความเร็วเฉลี่ยไฮสปีดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (มีสาย) จากปี 2010 อยู่ที่ 7 Mbps
1 ล้านนาทีหรือ 674 วัน คือเวลารวมของวิดีโอที่ถูกดูส่งเข้าไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตต่อวินาที

อัตราการเติบโตของอุปกรณ์ต่างๆ ในปี 2015 เปรียบเทียบกับปี 2010
25% เดสก์ท็อป
83% แล็ปท็อป
17% มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน
194% สมาร์ทโฟน
150% กล้องดิจิตอล
600% กรอบรูปดิจิตอล
750% แท็บเล็ต
550% อีบุ๊ก
1,063% ทีวีจอแบน

ที่มา : Mashable by Cisco