ล้มดีลอย่างเป็นทางการ! SCBX แจ้ง “ยกเลิก” เข้าซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” แล้ว

จากเดิมมีประกาศ “เลื่อนดีล” แต่ครั้งนี้ “ล้มดีล” อย่างเป็นทางการ ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 มีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” (Bitkub) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ระบุว่าบริษัทฯ ได้สอบทานธุรกิจด้วยความระมัดระวังตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ขายคือ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ถึงแม้จะไม่พบข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญ แต่ Bitkub “ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว”

ด้วยเหตุนี้ ทั้งผู้ซื้อคือ SCBX และผู้ขายคือ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จึงตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ SCBX แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นกับการเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

SCBX ยกเลิก เข้าซื้อหุ้น Bitkub

สำหรับข่าวที่ SCBX จะทำการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 51% ใน Bitkub ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยจะใช้เม็ดเงินลงทุนถึง 17,850 ล้านบาท

แต่หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ปรากฏว่า SCBX แจ้งเลื่อนดีลการเข้าซื้อไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ก่อนที่จะมาสู่การยกเลิกในครั้งนี้

ก่อนหน้าที่ SCBX จะเลื่อนการเข้าซื้อ Bitkub ไม่กี่วัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทาง Bitkub ประสบปัญหาเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งให้แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาเทรดในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท เพราะ ก.ล.ต. พบว่า Bitkub มีการให้คะแนนคัดเลือกเหรียญ KUB เข้ามาเทรดโดยไม่ถึงเกณฑ์ Listing Rule ที่ Bitkub ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว โดย Bitkub มีการให้คะแนนเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีของเหรียญ KUB ในระดับ “สูงกว่ามาตรฐานอย่างไม่เคยมีมาก่อน” ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่ามีเทคโนโลยีนั้นจริง