Grab งบไตรมาส 2/22 รายได้โต 79% มองเป้าทำธุรกิจไม่ขาดทุนในปี 2023

ภาพจาก Shutterstock

แกร็บ (Grab) ได้รายงานผลประกอบการล่าสุด โดยในไตรมาส 2 นี้บริษัทยังขาดทุนที่ 572 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ อย่างไรก็ดี รายได้บริษัทในไตรมาสนี้เติบโตได้มากถึง 79% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยบริษัทคาดว่าบางธุรกิจจะเริ่มดำเนินการแบบไม่ขาดทุนได้ในช่วงปี 2023

Grab ผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงบริการส่งอาหาร และบริการทางการเงิน ได้รายงานผลประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2022 โดยรายได้บริษัทอยู่ที่ 321 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 11,530 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้รายงานว่ามีผลประกอบการขาดทุนที่ 572 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยราวๆ 20,557 ล้านบาท

ตัวเลขที่น่าสนใจในใตรมาส 2 ของ Grab

  • GMV รวมของ Grab อยู่ที่ 5,055 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • บริษัทมีธุรกรรมจากผู้ใช้งาน 32.6 ล้านคน
  • รายได้จากธุรกิจส่งอาหารอยู่ที่ 134 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นกว่าไตรมาส 2 ปี 2021 มากถึงเกือบ 200%
  • รายได้จากธุรกิจขนส่งอยู่ที่ 161 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นกว่าไตรมาส 2 ปี 2021 อยู่ที่ 37%
  • รายได้จากธุรกิจการเงินอยู่ที่ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นกว่าไตรมาส 2 ปี 2021 อยู่ที่ 94%
  • รายได้จากธุรกิจใหม่อยู่ที่ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นกว่าไตรมาส 2 ปี 2021 อยู่ที่ 30%
  • บริษัทมีตัวเลขขาดทุนลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2021 ที่ 29%
  • เงินสดของบริษัทมีอยู่ทั้งสิ้น 5,572 ล้านเหรียญสหรัฐ

Anthony Tan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้ร่วมก่อตั้งของ Grab กล่าวว่าในไตรมาส 2 นี้ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ลดต้นทุนในการดำเนินการ เพิ่มธุรกรรมให้มากขึ้นในระบบ นอกจากนี้ตัวเขายังมองไปถึงเส้นทางของกำไรด้วย หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งต้องปรับตัวหลังจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นใจมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 2 บริษัทได้กล่าวว่าเตรียมที่จะปิดธุรกิจร้านค้าในสิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เพื่อที่จะลดต้นทุน รวมถึงควบคุมต้นทุนของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าธุรกิจส่งอาหารจะดำเนินธุรกิจแบบไม่ขาดทุนได้ในไตรมาส 1 ของปี 2023 ขณะที่ธุรกิจขนส่งของบริษัทจะไม่ขาดทุนในไตรมาส 2 ของปี