AIS จับมือ ZTE เปิดตัว A-Z Center ศูนย์นวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ ในไทย

AIS จับมือ ZTE เปิดตัว A-Z Center ศูนย์นวัตกรรม 5G ในไทย วางเป้าส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พัฒนาโซลูชันสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าที่จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการพัฒนาในด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจาก 5G

สำหรับศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ที่ AIS และ ZTE ร่วมมือกัน ทั้ง 2 ฝ่ายนั้นมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของประเทศไทยให้เดินหน้าไปอีกขั้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่เริ่มทำ Digital Transformation เพื่อเสริมประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ความร่วมมือกับ ZTE นั้นจะช่วยในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับโครงข่าย 5G ของไทยมีมาตรฐานระดับโลก การพัฒนาโซลูชันเพื่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคประชาชน รวมถึงการส่งต่อบริการ 5G เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

สวี จือหยาง ประธานกรรมการบริหารของ ZTE Corporation ได้กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า ในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การจัดตั้ง A-Z Center นั้นจะสามารถนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะยิ่งการนำเอาโครงข่าย 5G มาวางรากฐานด้านการวิจัยและพัฒนาจะทำให้เกิด Use Case ใหม่ๆ ในอนาคตที่พร้อมรองรับทั้งความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจ

ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center นั้นจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและโซลูชันที่ครบถ้วนที่สุดเพื่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาพร้อมกับเทคโนโลยีเครือข่ายต้นแบบ 5G ไม่ว่าจะเป็น

  • Next Generation Products for 5G Capability Growth เทคโนโลยีเครือข่ายที่พร้อมรองรับ 5G เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ AIS ร่วมพัฒนากับ ZTE ที่สนับสนุนคลื่นความถี่ที่ใช้งานในประเทศไทย เช่น คลื่น 2.6GHz  และอุปกรณ์โทรคมนาคมเหล่านี้ยังลดการใช้พลังงานลง เนื่องจากมีการใช้ชิปหรือเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำ
  • 5G Use Cases  ซึ่งเป็นการจำลองนำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานจริงๆ เช่น รถขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถใส่ซิมการ์ด 5G ได้ทันที ไปจนถึงระบบ Holographic ที่สามารถนำมาใช้ในการประชุมทางไกลได้ รวมถึง Metaverse รวมถึง AR/VR ที่มีการใช้งานแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
  • Diversified 5G Terminal Devices ความร่วมมือของ AIS และ ZTE นั้นได้ผลิตสมาร์ทโฟน 5G ราคาจับต้องได้ ซึ่งถือว่าถูกที่สุดในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเปิดตัวได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

ก่อนหน้านี้ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัว Router สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านของ AIS หรือแม้แต่การพัฒนาในภาคส่วนอื่นๆ ก่อนที่จะมีความร่วมมือครั้งใหม่ในการเปิดศูนย์นวัตกรรมครั้งนี้