PEPSI เดินหน้าหน้าหาพันธมิตรใหม่

เป๊ปซี่ยืนยันเดินหน้าตลาดน้ำดำในไทยต่อไป ด้วยการหาผู้บรรจุขวด และจัดจำหน่ายรายใหม่ มั่นใจผู้บริโภคยังนิยมแบรนด์เป๊ปซี่อย่างเหนียวแน่น

หลังการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทไทยเบฟ ฯ ทางบริษัทเป๊ปซี่โค กรุ๊ป ก็ได้ออกหนังสือแสดงจุดยืนในประเทศไทยว่า เป๊ปซี่ยังคงมุ่งหน้าตามแผนการที่จะสร้างทางเลือกในการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายเพื่อธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย บริษัทมีศักยภาพทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอที่จะใช้ในการทดแทนการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายของเสริมสุขในอดีตที่ผ่านมา

เป๊ปซี่ได้ร่วมมือกันกับเสริมสุขอย่างประสบความสำเร็จมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปี และยังคงจะทำงานกับเสริมสุขอย่างใกล้ชิดจวบจนหมดสัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อรับประกันความต่อเนื่องของสินค้าให้กับลูกค้าในขณะที่เป๊ปซี่จัดตั้งธุรกิจการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายแห่งใหม่

เป๊ปซี่โค ตระหนักถึงโอกาสเติบโตระยะยาวอันสำคัญในตลาดเครื่องดื่มไทย และผลสำรวจเมื่อต้นปีพบว่าคนไทยกว่า 70% ยกให้เป๊ปซี่เป็น “แบรนด์ในดวงใจ” เป๊ปซี่เป็นแบรนด์โปรดของครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วกัน และชื่อของเป๊ปซี่ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนี้เองจะเป็นรากฐานการเติบโตในอนาคตของเรา เป๊ปซี่โคยังวางแผนที่จะพัฒนาเครื่องดื่มไม่อัดลมใหม่ๆ ที่ถูกปาก ถูกรสนิยมคนไทยต่อไป