ไทยเบฟฯเล่นเกม Shoot out ซื้อเสริมสุข

ไทยเบฟ ฯ วางกลยุทธ์ใช้เสริมสุขเป็นตัวขยายตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยอาศัยจุดแข็งของเสริมสุขในการเข้าช่องทางร้านอาหาร ตู้แช่ ในร้านโชห่วย หลังผ่านเกมซื้อกิจการ Shoot out ครั้งแรกในไทย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บอกว่า การเข้าซื้อกิจการของบริษัทเสริมสุขครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัททำให้การกระจายสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และเสริมสุขเองก็ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้อีก

นอกจากนี้ไทยเบฟ ฯ เอง มีความสัมพันธ์อันดีกับทางบริษัทเสริมสุขมาโดยตลอด เนื่องจากเสริมสุขได้เป็นผู้กระจายสินค้าโออิชิและเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ให้กับบริษัทอยู่แล้ว

“ในขณะนี้ไทยเบฟ ฯ เองยังเป็นเพียงแค่นักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นของเสริมสุขเท่านั้น ยังไม่ได้มีทิศทางการบริหาร หรือปรับเปลี่ยนอะไรที่ชัดเจน ต้องหารือร่วมกับทางผู้บริหารของเสริมสุขก่อน” ฐาปนบอกถึงการเข้าไปบริหารบริษัทเสริมสุขหลังจากนี้

เขายอมรับว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ไทยเบฟในลักษณะ Shoot out และน่าจะเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศเกิดขึ้นหลายครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ใหม่ในการซื้อกิจการ

การซื้อกิจการในลักษณะ Shoot out เปรียบเหมือนการเสนอราคาครั้งเดียว โดยมีคำตอบเพียง ซื้อ หรือ ขาย โดยทางผู้เสนอให้ Shoot out จะเป็นผู้เสนอราคา และหฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าจะขายหรือซื้อ

กรณีนี้ทางเป๊ปซี่โค กรุ๊ปได้ทำการเสนอซื้อหุ้นจากกลุ่มเสริมสุข เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 9 เดือนกันยายน และต้องให้คำตอบว่าซื้อหรือขายภายใน 12.00 น. และสุดท้ายคำตอบก็คือฝ่ายผู้ถือหุ้นไทยขอเสนอซื้อหุ้นจากเป๊ปซี่โค กรุ๊ปเป็นสัดส่วน 41% คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,400 ล้านบาท

หลังจากนี้บริษัทไทยเบฟ ฯ จะดำเนินการโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเสริมสุข โดยสมัครใจ เพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสริมสุขทั้งหมด 265,900,484 หุ้น หรือ 100% ในราคา 58 บาทต่อหุ้น รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 15,422,228,072 บาท