Amazon เตรียมปลดพนักงานถึง 10,000 ราย หลังยอดขายลด เศรษฐกิจไม่เป็นใจ

ภาพจาก Shutterstock

บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ล่าสุดยังต้องมีการปลดพนักงานแล้ว โดยจำนวนของพนักงานที่จะปลดนั้นอยูที่ราวๆ 10,000 ราย คิดเป็นสัดส่วน 3% ของจำนวนพนักงาน ซึ่งแผนการดังกล่าวตามหลังการปรับแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการชะลอจ้างงาน การปิดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ไปจนถึงยกเลิกโครงการต่างๆ

อเมซอน (Amazon) ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเตรียมที่จะปลดงานมากถึง 10,000 ราย หลังจากบริษัทเทคโนโลยีรายนี้ได้ชะลอการจ้างงานและยกเลิกแผนการขยายคลังสินค้า การปิดธุรกิจบางส่วน รวมถึงยกเลิกโครงการหลายๆ โครงการไปก่อนหน้านี้

สำหรับพนักงานที่ Amazon จะปลดนั้นคิดเป็นราวๆ 3% ของพนักงานทั้งหมด โดยคาดว่าธุรกิจที่มีการปลดพนักงานมากที่สุดนั้นจะเป็นธุรกิจ E-commerce และ Personal Devices อย่างไรก็ดีการปลดพนักงานครั้งนี้ แหล่งข่าวของ Reuters ได้กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาความสำคัญของธุรกิจอีกด้วย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริการายนี้ต้องถึงขั้นปลดพนักงานนั้นมาจากยอดขายที่ลดลง ขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวนั้นส่งผลทำให้บริษัทต้องพิจารณาถึงการใช้จ่ายทั้งหมด

ในช่วงการประกาศผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดทีผ่านมานั้น Brian Olsavsky ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้กล่าวว่า บริษัทเห็นสัญญาณการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละครัวเรือนนั้นประหยัดมากขึ้น และผู้บริโภคเองก็ต้องต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงานที่สูง

โดย Amazon เป็นบริษัทรายล่าสุดที่มีการปลดพนักงาน ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่มีการปลดพนักงานนั้นไม่ว่าจะเป็น Meta ไปจนถึง Twitter

ข้อมูลล่าสุดจาก Challenger, Gray & Christmas ซึ่งติดตามการปลดพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐนั้นพบว่าล่าสุดบริษัทเหล่านี้มีการปลดพนักงานไปแล้วมากกว่า 28,000 ตำแหน่ง ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการปลดพนักงานนั้นมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ที่มา – BBC, Reuters