ผลสำรวจเผยผู้ประกอบการในเอเชียโอเคกับ WFH แต่ยังไม่เปิดรับการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

ภาพจาก Shutterstock

ผลสำรวจจากผู้ประกอบการถึงเกือบ 2,200 รายจากทวีปเอเชียแปซิฟิกพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในสำนักงาน นอกจากนี้การยอมรับในการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ของผู้ประกอบการนั้นยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยมากอีกด้วย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานผลสำรวจจาก Center for Creative Leadership ซึ่งสำรวจผู้ประกอบการมากถึง 2,170 รายจาก 13 ประเทศทั่วทวีปเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสอบถามในหัวข้อ “ในระยะยาว (3-5 ปีข้างหน้า) รูปแบบการทำงานที่ต้องการหรือกำลังเกิดขึ้นในองค์กรของคุณคืออะไร”

ผลสำรวจเหล่านี้พบว่าผู้ประกอบการหลายประเทศเองต้องการให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในสำนักงาน ขณะเดียวกันก็ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนน้อยที่สามารถให้พนักงานทำงานแบบรีโมตได้เต็มที่ 100% แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานก็ตาม

ผู้ประกอบการในประเทศที่ให้พนักงานสามารถทำงานได้ยืดหยุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ สิงคโปร์ ออสเตรเลียรวมถึงนิวซีแลนด์ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวสูงถึง 31% และ 28% ตามลำดับ และผู้ประกอบการจาก 2 ประเทศดังกล่าวยังต้องการให้พนักงานเข้าทำงานในสำนักงานเต็มรูปแบบเพียงแค่ 1% และ 8% ตามลำดับด้วย

ขณะที่ผู้ประกอบการไทยนั้นในผลสำรวจชี้ว่าความยืดหยุ่นมีแค่ 16% เท่านั้น และต้องการให้พนักงานเข้าทำงานในสำนักงานเต็มรูปที่ 16%

ในผลสำรวจยังชี้ว่าตรงข้ามกับผู้ประกอบการจากประเทศจีนกลับมีความยืดหยุ่นน้อยมากที่สุด โดยอยู่ที่ 10% เท่านั้น อย่างไรก็ดี 14% ของผู้ประกอบการจีนต้องการให้พนักงานเข้าสำนักงานแบบเต็มรูปแบบที่ 14%

นอกจากนี้ในผลสำรวจยังพบว่ามีเพียงบริษัทแค่ 2% จากผู้สอบถามทั้งหมดที่ยอมรับการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงอนาคตข้างหน้านี้ด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่าเทรนด์การทำงาน 4 วันอาจต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่ผู้ประกอบการทั้งหลายจะยอมรับในเรื่องนี้