เศรษฐกิจไทย GDP ไตรมาส 3/65 โต 4.5% จากปัจจัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบริโภคในประเทศ

ภาพจาก Shutterstock

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้รายงานตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2022 นั้น GDP ไทยเติบโตได้ 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2021 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีหน้าว่าอาจเติบโตสูงถึง 4% ได้

ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3 นั้นตรงกับตัวเลขที่สำนักข่าว Reuters ได้สำรวจนักเศรษฐศาสตร์จำนวน 13 รายด้วยกันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงตรงกับผลสำรวจนักวิเคราะห์ของ Bloomberg โดยเมื่อรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเข้าด้วยกันนั้น 9 เดือนแรกนั้น เศรษฐกิจไทยเติบโตถึง 3.1%

ในไตรมาส 3 นี้เศรษฐกิจไทยได้รับผลดีจากปัจจัยหลักๆ (เทียบกับปี 2021 ที่ผ่านมา)

  • การบริโภคภายในประเทศที่กลับมาเติบโตสูงอีกครั้ง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเติบโตถึง 9%
  • การส่งออกของไทยเติบโต 9.5%
  • การลงทุนภาคเอกชนเติบโต 11%
  • ภาคการผลิตเติบโตถึง 6.3%

อย่างไรก็ดีตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดูดีเท่าไหร่นักคือตัวเลขการบริโภคของภาครัฐกลับถดถอยที่ -0.6% การก่อสร้างถดถอย -2.8% รวมถึงการเกษตร -2.3%

ในบทวิเคราะห์ของ UOB ได้วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้ได้รับผลดีจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ซึ่งช่วยให้การบริโภคในประเทศนั้นดียิ่งขึ้น รวมถึงภาคค้าปลีกของไทยด้วย

สภาพัฒน์คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2022 นี้จะเติบโตได้ 3.2% และคาดว่าในปี 2023 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ในช่วง 3.2-4.0% ซึ่งถือเป็นการปรับประมาณการในเชิงบวก ขณะที่เงินเฟ้อของไทยในปีนี้นั้นสภาพัฒน์ได้ปรับตัวเลขดังกล่าวลดลงมาเหลือ 6.3% และจะลดลงเหลือ 2.5-3.5% ในปีหน้า

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่สภาพัฒน์มองไว้หลังจากนี้คือเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 หนี้สินครัวเรือนของไทย รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงิน

ที่มา – สภาพัฒน์