Goldman Sachs วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยโตเพิ่มได้อีก 2.9% ของ GDP ถ้าหากจีนเปิดประเทศ

ภาพจาก Shutterstock

บทวิเคราะห์จาก Goldman Sachs วาณิชธนกิจจากสหรัฐอเมริกาชี้ว่า ถ้าหากจีนเปิดประเทศแล้วนั้นจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น ไทย รวมถึงฮ่องกงได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ภาคการค้าระหว่างประเทศโดยบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้ออกมาหลังจากที่จีนได้ออกนโยบายผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากยิ่งขึ้น

ในบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้วิเคราะห์ในปัจจัยในเรื่องของประโยชน์ของแต่ละประเทศที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า นักท่องเที่ยว รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หลังจากที่จีนได้ผ่อนคลายมาตรการออกมาเพิ่มมากขึ้น

Goldman Sachs คาดการณ์ว่าถ้าหากจีนเปิดประเทศแล้วนั้นฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากที่สุด โดยจะเพิ่มการเติบโตได้มากถึง 7.6% รองลงมาคือประเทศไทยที่ 2.9% ของ GDP อย่างไรก็ดีสำหรับสิงคโปร์กับมาเลเซียกลับได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีนน้อยมาก โดยเพิ่มเพียงแค่ 1.2% และ 0.5% ของ GDP ตามลำดับเท่านั้น

สำหรับไทยนั้น Goldman Sachs มองว่าปัจจัยสำคัญคือรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งรายได้ของนักท่องเที่ยวจีนนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในบทวิเคราะห์ยังชี้ว่าสำหรับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนจะยังไม่มีการยกเลิก แต่จีนจะใช้นโยบายดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนโยบายตามสถานการณ์มากขึ้น รวมถึงมีการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ ไปจนถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุข

บทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นั้นได้ชี้ว่าโอกาสที่จีนจะเปิดประเทศไวที่สุดนั้นอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 โดยคาดว่าจีนจะเปิดประเทศได้ไวสุดในเดือนเมษายน