ส่องกลยุทธ์ KBank World Business Group กับเป้าหมายระยะยาวในปี 2027 ในตลาด AEC+3


ในปี 2022 ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ความผันผวนของตลาดการเงินที่ไม่เป็นใจ แม้ว่าโลกจะอยู่ในช่วงเวลาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องสำคัญอย่างความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็มีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมไม่เติบโตเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมามีหนึ่งในภูมิภาคที่ยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนั่นก็คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนนั่นเอง และหนึ่งในหน่วยงานของธนาคารกสิกรไทย นั่นก็คือ KBank World Business Group ซึ่งเป็น หน่วยงานสำคัญในการขยายธุรกิจธนาคารและกิจการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศของธนาคารฯ ก็ได้ไปลงทุนในอาเซียน รวมถึงประเทศจีนด้วย

Positioning จะพาไปดูกันว่าความสำเร็จในปี 2022 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง กลยุทธ์อะไรที่ทำให้ KBank World Business Group ประสบความสำเร็จ รวมถึงเป้าหมายระยะยาวในปี 2027


ผลงานในปี 2022 ที่ผ่านมา

ในปี 2022 ที่ผ่านมา KBank World Business Group ได้สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากธุรกิจต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีลูกค้าอยู่มากถึง 2.1 ล้านรายทั่วภูมิภาค จากปัจจัย ในการขยายธุรกิจและการดำเนินงานที่มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับผู้คนในทุกประเทศทั่วภูมิภาคที่ธนาคารเข้าไปทำธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานนั้น KBank World Business Group  ทำรายได้ไปถึง 4,072 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รองลงมาคือประเทศจีน ไม่เพียงเท่านี้รายได้ดังกล่าวยังเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 9% ทำให้ปี 2022 มีการส่งมอบรายได้สุทธิ (Net Total Income-NTI) ให้ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ไม่เพียงแค่ในเรื่องรายได้เท่านั้น ในปีที่ผ่านมา KBank World Business Group ในประเทศกัมพูชายังคว้ารางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย หรือ HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2022 (Cambodia Edition) อีกด้วย

อีกปัจจัยสำคัญก็คือการให้พนักงานให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ KBank ให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในแต่ละประเทศที่ธนาคารได้เข้าไปทำธุรกิจ


ปัจจัยของความสำเร็จ 5 ข้อ 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ KBank World Business Group สามารถเอาชนะเป้าหมายที่วางไว้  คือกลยุทธ์ที่ผลักดันให้พนักงานสามารถทำงานและเติบโตได้อย่างไร้ขอบเขตเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Play to Win – การมีทีมที่มีความสามารถ มีความหลากหลาย ด้วยแนวคิดที่พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรให้กับทีมงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. Prudent Project Management – การบริหารโปรเจ็กต์อย่างรอบคอบ ไม่ใช่การคำนึงถึงโอกาสเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในอนาคต
  2. Resource Management – การบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. Agile Management – การทำงานแบบ Agile โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองผิดลองถูกในงาน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหน้างานจริง
  4. Sustainability – การมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าและสังคมเพื่อจะเป็นธนาคารที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้พนักงานให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ KBank ให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในแต่ละประเทศที่ธนาคารได้เข้าไปทำธุรกิจผ่าน KBank World Business Group อีกด้วย

เป้าหมายในปี 2023 ของ KBank World Business Group คือการส่งมอบรายได้สุทธิ ให้ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 4%


มองเป้าหมายปี 2023 รวมถึงเป้าหมายระยะยาวในปี 2027

แม้ว่าในปี 2023 นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของการแข่งขันภายในประเทศ การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมใหม่การเติบโตของเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน แต่ KBank World Business Group ยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจในทุกประเทศและตั้งเป้ารายได้สุทธิที่ท้าทายยิ่งขึ้นในส่วนของแนวทางการดำเนินธุรกิจ Regional Business ยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจในตลาด AEC+3 เพื่อเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค (A Regional Bank of Choice) โดยเน้นขยายธุรกิจในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชาและสปป.ลาว ผ่านการพัฒนาบริการบนดิจิทัล ที่จะช่วยให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากบริการทางการเงิน เช่น บริการ K PLUS ในประเทศเวียดนามขณะที่ประเทศจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าด้วยแนวคิด “Better Me” “Better SME” “AEC Connectivity” และ “ESG” ซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าธุรกรรมทางการเงินจากอาเซียนกับประเทศจีนนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการค้าของทั้งอาเซียนและประเทศจีน ขณะเดียวกันในเรื่องของ ESG นั้น ธนาคารกสิกรไทยเองก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ต้องการเห็นหลายภาคส่วนในประเทศไทยก้าวเดินไปสู่เรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น

ไม่เพียงแต่เป้าหมายทางธุรกิจ แต่ทีมงานก็เป็นอีกกำลังสำคัญ โดย KBank World Business Group มีแผนขยายทีมงานกว่าเท่าตัว เป็น 1,600 คนภายในปี 2023 ซึ่งนอกจากการขยายพนักงานที่เป็นคนไทยแล้ว ยังรวมถึงพนักงานต่างชาติในประเทศต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันแบบ Agile  ทำให้เกิดความคล่องตัว เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองสิ่งใหม่ ด้วยการ Fail Fast, Fail Forward และเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการลงมือทำจริงในตลาดแต่ละประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตร่วมกันพร้อมส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกค้า สังคม และตนเองได้ ผ่านแนวคิด World of Borderless Growth ให้ทุกคนเติบโตไปอย่างไร้ขอบเขต

และด้วยกลยุทธ์ 5 ข้อที่กล่าวไปข้างต้น การผนึกกำลังของพนักงานทุกคน  ทำให้ KBank World Business Group เดินหน้าต่อไปในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค ซึ่งในปี 2027 นั้นธนาคารต้องการที่จะติด Top 20 ธนาคารที่ดีที่สุดในเวียดนามและอินโดนีเซียให้ได้

สนใจร่วมทีม KBank World Business Group ได้ที่ลิ๊งก์นี้ 
https://kbankwbg.co/3I7xHLj

ติดตามความเคลื่อนไหวของทีม KBank WBG ได้ที่ 
https://m.facebook.com/KBANKWBG/