Geely เตรียมนำแชทบอท AI ของ Baidu ใส่ในรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโต้กับคนขับได้ดีขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

จีลี่ (Geely) ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน ได้จับมือกับ Baidu เตรียมนำแชทบอท AI มาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นราคากลางค่อนสูง โดยบริษัทให้เหตุผลถึงการตอบสนองระหว่างรถยนต์กับผู้ใช้งาน และสร้างประสบการณ์ในการเดินทางจะดีมากขึ้นไปอีก

สื่อจีนอย่าง Securities Times ได้รายงานข่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนอย่าง Geely เตรียมนำระบบแชทบอท AI ของยักษ์ใหญ่ไอทีจีนอย่าง Baidu มาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ซึ่งตัวแชทบอทดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับ ChatGPT ที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้

การที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากจีนได้นำแชทบอท AI มาใส่ในรถยนต์นั้นเนื่องจากต้องการให้ตัวของรถยนต์มีการตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ดีมากขึ้น และทำให้ประสบการณ์ในการเดินทางดีมากยิ่งขึ้น

โดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ Geely จะนำแชทบอท AI เข้ามาใส่ก็คือรุ่น Galaxy L7 ซึ่งบริษัทจะมีการเปิดตัวในภายหลัง นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมนำระบบแชทบอท AI มาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นที่มีราคากลางค่อนสูงขึ้นไป

สำหรับ AI ของ Baidu เตรียมที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคม หลังจากบริษัทกำลังทดลองแชทบอทดังกล่าวเป็นการภายใน และจะนำระบบดังกล่าวเข้ามาผนวกกับระบบค้นหาเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลังด้วย ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวตามมาจาก ChatGPT ของ OpenAI ที่สร้างความฮือฮาในการตอบคำถามยากๆ ได้

ไม่ใช่แค่ Geely เท่านั้นที่นำแชทบอทดังกล่าวมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า แล้วยังมีบริษัทรถยนต์ในจีนหลายรายที่เตรียมจะทำแชทบอท AI ของ Baidu มาใส่ภายในรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ไม่ว่าจะเป็น Great Wall Auto หรือแม้แต่ Dongfeng Nissan เป็นต้น