ความเหมือนของอิเกีย-อินเด็กซ์


30-11-2011 00:00:00

สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของการเลือกซื้อสินค้า ที่ทั้ง 2 แห่งจัดไว้ก็คือ กระดาษจดรายละเอียด ดินสอแท่งเล็ก และสายวัดกระดาษ ที่วางอยู่ตามจุดต่างๆ ในสาขาของตัวเอง


อุปกรณ์เหล่านี้ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ผู้ที่เคยสัมผัสกับอิเกียในต่างประเทศ หรือรับรู้ถึงระบบการซื้อสินค้าในอิเกีย ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่อิเกียทำมาก่อน และทำมาทุกสาขาทั่วโลก เป็นมาตรฐานเดียวกัน   


ส่วนผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับอิเกียโดยตรง และเดินซื้อสินค้าที่อินเด็กซ์ ก็จะเห็นว่าอินเด็กซ์ก็มีอุปกรณ์ช่วยแบบเดียวกัน


สิ่งที่จัดเตรียมไว้เป็นตัวช่วยในการซื้อสินค้า ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของรูปร่าง และวัตถุประสงค์ ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเป็นหลัก และเมื่อทั้ง 2 แห่งมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ ก็คงไม่มีใครต้องนำออกจากสาขาของตัวเอง ถือเป็นการบริการลูกค้าไปในตัว


ต่อมาคือแค็ตตาล็อกสินค้า ทั้ง 2 แห่งมีแค็ตตาล็อกสินค้าแจกเหมือนกัน รายละเอียดของสินค้า การจัดหมวดหมู่ อาจแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่มากนัก ทุกคนสามารถซื้อวางแผนซื้อสินค้าผ่านแค็ตตาล็อกได้เหมือนกัน


รายละเอียดในแค็ตตาล็อกที่ปรากฏให้เห็นคือ รายละเอียดของสินค้า รูปแบบ คอลเลกชั่น รวมถึงดีไซเนอร์ของแต่ละกลุ่มสินค้า จะแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือ อินเด็กซ์ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียกชื่อคอลเลกชั่นสินค้า ในขณะที่อิเกียใช้ภาษาสวีเดนเรียกชื่อสินค้า แต่เขียนเป็นภาษาไทย เพื่อให้ลูกค้าสามารถอ่านได้


เมื่อเปรียบเทียบในตัวสินค้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านมีบ้างที่เหมือนกันในบางสินค้า บางรุ่น ซึ่งหน้าตาออกมาเป็นแบบเดียวกัน แต่จะต่างกันที่ราคา ซึ่งความเหมือนของสินค้านั้นผู้บริหารของอิเกียเองก็บอกชัดเจนว่า จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น ทุกคนก็ขายสินค้ากันต่อไป เช่นเดียวกับผู้บริหารของอินเด็กซ์ก็ให้ความเห็นว่า สินค้าที่เหมือนกัน เป็นเพราะว่าการออกแบบที่เรียบง่ายของแต่ละคน จึงออกมาคล้ายกัน และไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเช่นกัน 


ผู้บริโภคที่เดินทั้ง 2 แห่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะรูปแบบมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งอุปกรณ์ช่วยซื้อต่างๆ ไปตัดสินกันที่ความชอบ และราคา รวมไปถึงบริการเสริมด้านอื่น 


อย่าลืมว่า ยิ่งแข่งกันมาก ผู้บริโภคยิ่งได้เปรียบ 


cellpadding="2" cellspacing="2">
แค็ตตาล็อกของอิเกีย-อินเด็กซ์
style="vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold;">ประเภท
style="vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold;">อิเกีย
style="vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold;">อินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์
ขนาด
8 หน้ายก
8 หน้ายก
(พิเศษ)
จำนวนสี
 4 สี
(ทั้งเล่ม)
 4 สี
(ทั้งเล่ม)
จำนวนหน้า
374 หน้า
262 หน้า
จำนวนพิมพ์
1 ล้านเล่ม
250,000 เล่ม
ราคาปก
150 บาท
290 บาท
เวลาในการแจก
ปีละ 1 เล่ม
ปีละ 2 เล่ม