OpenAI เจ้าของ ChatGPT รับเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท มูลค่ากิจการล่าสุดใกล้แตะ 1 ล้านล้านบาท

ภาพจาก Shutterstock

TechCrunch รายงานข่าวว่า OpenAI เจ้าของแชทบอทระบบ AI อย่าง ChatGPT รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้มูลค่ากิจการล่าสุดนั้นอยู่ในช่วง 27,000 ถึง 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยคือใกล้แตะมูลค่าที่ 1 ล้านล้านบาท

แหล่งข่าวของ TechCrunch ที่เกี่ยวข้องกับดีลดังกล่าวได้กล่าวว่า OpenAI ได้รับเงินลงทุนจาก Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive รวมถึง K2 Global นอกจากนี้ยังมี Founders Fund ที่กำลังจะลงทุนกับเจ้าของแชทบอทระบบ AI รายนี้ด้วยเช่นกัน

ทำให้ล่าสุดมูลค่ากิจการของ OpenAI นั้นมีมูลค่าในช่วง 27,000 ถึง 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้แหล่งข่าวของ TechCrunch ยังยืนยันว่าเม็ดเงินจากเหล่าธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) ทั้งหลายนั้นแยกออกจากเม็ดเงินลงทุนของ Microsofot ที่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีการประกาศเรื่องของการลงทุนอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้

ChatGPT ของ OpenAI สร้างความฮือฮาในการตอบคำถาม และผลลัพธ์ในการใช้งานที่น่าทึ่ง สิ่งดังกล่าวได้สร้างผลกระทบมหาศาลต่อบริษัทเทคโนโลยีหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น Alphabet บริษัทแม่ของ Google ต้องเร่งพัฒนาระบบแชทบอท AI ของบริษัทออกมา ไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนก็ต้องปรับตัวเช่นกัน

อย่างไรก็ดีเม็ดเงินในการลงทุนใน OpenAI รวมกันเพียงแค่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นเม็ดเงินที่น้อยกว่าปกติด้วยซ้ำ ซึ่งสาเหตุสำคัญมากจาก เหล่า VC ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Tiger Global หรือ Sequoia Capital ต่างประสบปัญหาจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง