โกลาหลคอนโดฯ! “เซ็นจูรี่ 21” ส่อปัญหาการเงินภายใน พนักงานนิติบุคคลได้รับเงินเดือนล่าช้า

เซ็นจูรี่ 21
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ เซ็นจูรี่ 21 บริษัทรับบริหารจัดการอาคารนิติบุคคล ส่อแววปัญหาการเงินภายในบริษัท หลังแจ้งจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เต็มจำนวน กระทบคอนโดฯหมู่บ้านทุกแห่งที่ใช้บริการ

กระแสข่าวจากคอนโดมิเนียมหลายแห่งในกรุงเทพฯ ที่ใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคคล บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ “เซ็นจูรี่ 21” เกิดเหตุจ่ายเงินเดือนพนักงานรอบเดือนเมษายน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เพียง 60% ของฐานเงินเดือน ส่วนอีก 40% จะจ่ายให้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งถึงวันนี้ก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนครบถ้วน

ประเด็นเหล่านี้สร้างความสับสนให้กับพนักงานและกรรมการบริหารนิติบุคคลคอนโดฯ เนื่องจากหากทางกรรมการบริหารนิติบุคคลคอนโดฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างสั่งจ่ายค่าบริหารรายเดือนให้กับเซ็นจูรี่ 21 แล้ว แต่เซ็นจูรี่ 21 ในฐานะผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานของตนเองได้ครบถ้วนตรงเวลา อาจทำให้พนักงานตัดสินใจหยุดทำงานกะทันหันเช่นกันเนื่องจากขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน และจะเกิดผลเสียต่องานการบริหารอาคารทันที

หน้าที่ของพนักงานบริษัทบริหารอาคารและนิติบุคคล คือการจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน และบริการลูกบ้านในด้านต่างๆ หากไม่มีพนักงานนิติบุคคลกะทันหัน จะทำให้การทำงานสะดุดในทุกด้าน เช่น รักษากฎระเบียบการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลข้อพิพาทของลูกบ้าน จัดการพัสดุและจดหมายที่ส่งถึงลูกบ้าน ออกใบเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลาง/ค่าน้ำประปา/ค่าปรับ ฯลฯ

Positioning ตรวจสอบกับแหล่งข่าวในวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอาคารชุดรายหนึ่ง ยืนยันกระแสข่าวว่า บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด มีปัญหาการจัดการภายในจริง และทราบว่าพนักงานนิติบุคคลหลายโครงการประสบปัญหาได้รับเงินเดือนไม่ครบหรือไม่ตรงงวด ซึ่งทางบริษัทได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้างบริหารนิติบุคคลรายนี้แล้วว่าจะดำเนินการตามสมควรหากพบว่าเกิดผลกระทบต่อเจ้าของร่วม

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด นั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 โดย บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT เข้าซื้อกิจการผ่านการซื้อหุ้น 49% ของพร็อพเพอร์ตี้ เอมฯ ปัจจุบันมี “นิกม์ ธนะภูมิกุล” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 บริษัทแม่ QLT มีการอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในชื่อ บริษัท เอสเทลล่าร์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย QLT แจ้งว่าจะมีการโอนย้ายพนักงานนิติบุคคลจากพร็อพเพอร์ตี้ เอมฯ เข้ามายังบริษัทใหม่นี้ พร้อมกับสิทธิการใช้แบรนด์ “เซ็นจูรี่ 21” จะมาอยู่ที่บริษัทใหม่เช่นกัน

สำหรับแบรนด์ “เซ็นจูรี่ 21” เป็นแฟรนไชส์จากสหรัฐฯ ที่ผู้บริหารไทยนำแฟรนไชส์เข้ามารับจ้างบริหารในไทยนานกว่า 20 ปี โดยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า เซ็นจูรี่ 21 มีการบริหารนิติฯ ให้กับโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทจัดสรรหลากหลายบริษัท เช่น เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ศุภาลัย, ออริจิ้น, พฤกษา, ชีวาทัย ฯลฯ ขณะที่แหล่งข่าวในวงการคาดว่าปัจจุบันเซ็นจูรี่ 21 มีการบริหารโครงการอยู่ประมาณ 50-60 แห่งในไทย

 

—UPDATE   ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 “ปพน ภักดีชุมพล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารโครงการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ส่งหนังสือชี้แจงต่อสื่อว่า “บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินเดือนพนักงานครบถ้วนตามที่ได้แจ้งพนักงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุการณ์มิได้รุนแรงตามที่สื่อได้นำเสนอออกไป โดยพนักงานยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติ และยังคงให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง แต่อย่างใด” จึงขอเสนอคำชี้แจงจากบริษัทฯ เพิ่มเติมในรายงานข่าวชิ้นนี้