Wednesday, October 27, 2021
Home Tags นิติบุคคล

Tag: นิติบุคคล

COVID-19 ระบาดหนัก ภาครัฐเปิด Home Isolation “อสังหาฯ” ดูแล “ลูกบ้าน” กันอย่างไร?

0
ประเทศไทยเผชิญการระบาดโรค COVID-19 รอบที่หนักที่สุดที่เคยเกิดขึ้น จนภาครัฐต้องปรับระบบให้มี “Home Isolation” สำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียว เมื่อมีการดูแลผู้ติดเชื้อภายใน “บ้าน” บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ และนิติบุคคล มีมาตรการช่วยเหลือลูกบ้านอย่างไร เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้อย่างปลอดภัย

ไขข้อข้องใจ “คนคอนโดฯ” ควรมีมาตรการอยู่ร่วมกันอย่างไรในยุค COVID-19?

0
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ออกแนวทางการบริหารคอนโดฯ ในยุค COVID-19 ในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือให้ทั้งนิติบุคคลและคนอยู่คอนโดฯ มีความเข้าใจร่วมกันในการรับมือการระบาดของไวรัส รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงในอาคาร