เปิดพฤติกรรมช้อป “สินค้าหรู” ของคนไทย ยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อซื้อคุณภาพ แม้ขึ้นราคารัวๆ

เปิดผลสำรวจของ Milieu Insight ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้จ่ายในสินค้าหรู ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า  ความแตกต่าง และอายุการใช้งานของสินค้า เป็นเหตุผลอันดับแรกๆ ที่ทำให้ธุรกิจสินค้าหรู อาจยังคงอยู่ได้ปราศจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

การวิจัยพบว่า 42% ของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้จ่ายในสินค้าหรู แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า และเกือบ 2 ใน 10 ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น สาเหตุที่สำคัญที่ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจพิจารณาในการซื้อสินค้าหรู ได้แก่ 57% คุณภาพสินค้าที่เหนือกว่า 57% อายุการใช้งานขอสินค้า และ 56% ความแตกต่างของสินค้า เช่น ดีไซน์ งานฝีมือ

พบว่า 5 ใน 10 ของผู้บริโภคได้กล่าวว่า ความมั่นใจ ความสง่างาม นวัตกรรม และคุณภาพงานยอดเยี่ยม/มีฝีมือ เป็นคุณค่าตราสินค้าที่สำคัญ 60% ของผู้บริโภค ยังคงชื่นชอบในการซื้อสินค้าหรูที่ร้านค้า

ภาพจาก Shutterstock

วิธีวิจัย ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจของ มิลยู อินไซต์ โดยมีจำนวนตัวอย่าง (N) จำนวน 500 คนในแต่ละประเทศ จากประเทศสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ จัดทำในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

จากผลวิจัยนี้ หมวดหมู่การบริโภคสินค้าหรูที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคนี้ คือ อุปกรณ์เทคโนโลยี (67%) สินค้าแฟชั่น (56%) สินค้าความงามและสุขภาพ (51%) เครื่องประดับ (45%) และกระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ (43%)

ผลวิจัยยังเปิดเผยอีกว่า 8 ใน 10 ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจซื้อสินค้าหรูสำหรับการใช้ส่วนตัว ในขณะที่ 2 ใน 10 คนซื้อสินค้าหรูเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ในประเทศฟิลิปปินส์ มีบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการจำนวน 2 ใน 10 คนที่จะซื้อสินค้าหรูเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ

ในทุกประเทศที่ทำการวิจัยนี้ อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เป็นหมวดหมู่สินค้าหรูที่มีการซื้อมากที่สุดในปีที่ผ่านมา โดยประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการซื้อมากที่สุดที่ 54% และนักช้อปในประเทศสิงคโปร์ 45% ใช้จ่ายมากที่สุดในหมวดกระเป๋า และกระเป๋าสตางค์หรู

เมื่อถามเกี่ยวกับประเภทของสินค้าหรูที่ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมักจะซื้อสำหรับตัวเอง 61% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจในสิงคโปร์เลือกกระเป๋า และกระเป๋าสตางค์ ทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย “คุณภาพงานยอดเยี่ยม/มีฝีมือ” เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องการเลือกคุณค่าตราสินค้า และการซื้อเครื่องประดับในทั้งสองตลาดนี้เป็นสินค้าหรู 4 ใน 10 ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมักจะซื้อให้ตัวเอง

ภาพจาก Shutterstock

โดยรวมของทุกประเทศ หมวดหมู่ที่ผู้บริโภคมักจะใช้เงินสำหรับตัวเองมากที่สุดยังคงเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ 5 ใน 10 คนที่มักจะเลือกที่จะใช้เงินสำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และถือว่าสินค้าเหล่านี้ว่าเป็นสินค้าหรู

การวิจัยนี้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับนิสัยการบริโภคสินค้าหรูของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความชอบในนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของอุปกรณ์เทคโนโลยีในตลาดหรู สินค้าหรูแบบดั้งเดิม เช่น สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภคที่แสดงความชอบในคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่า และคุณภาพงานยอดเยี่ยม/มีฝีมือ เมื่อผู้บริโภคมีการคิดถึงจริยธรรมอย่างมากขึ้น พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรู เช่น ความทนทานและอายุการใช้งานขอสินค้าที่ซื้อไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยให้การส่งเสริมการใช้จ่ายสินค้าหรูยังอาจคงอยู่ได้ปราศจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

การวิจัยของ มิลยู อินไซต์ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต่อสินค้าหรูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยนี้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ประกอบการสินค้าหรูที่ต้องการขยายธุรกิจของพวกเขาในภูมิภาคนี้ 1 ใน 4 ผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเพิ่มการใช้จ่ายในสินค้าหรู ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ มีโอกาสแตะเข้าสู่ตลาดที่มีกำไรอย่างงามเหล่านี้