Hatsuhinode เที่ยวบินแรกของปี

เที่ยวบินที่มีจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทางเป็นสนามบินเดียวกันซึ่งออกเดินทางเพียงปีละครั้ง คงจะไม่มีที่ไหนในโลกนอกเสียจากเที่ยวบินพิเศษ “Hatsuhinode” (อ่านว่า ฮะ-ทซึ-ฮิ-โนะ-เดะ) ซึ่งถือเป็นการบินเอาฤกษ์เอาชัยที่ผสมผสานการตลาดกับวัฒนธรรมปีใหม่ของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว

เสียงทุ้มของระฆังใบใหญ่ที่ก้องกังวานฝ่าความเงียบสงัดท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของคืน 31 ธันวาคม เป็นสัญญาณบ่งบอกการย่างเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะเริ่มสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหรือศาลเจ้าในละแวกใกล้เคียง ในบรรยากาศดังเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน นอกจากนี้ลูกพระอาทิตย์ยังนิยมเดินทางไปขอพรจากพระอาทิตย์ที่ทอแสงแรกของปีตามสถานที่สำคัญหลายแห่งทั่วประเทศ

สอดคล้องไปกับธรรมเนียมปฏิบัติในปีใหม่ของญี่ปุ่น เที่ยวบิน Hatsuhinode จึงถือกำเนิดขึ้นในเช้าตรู่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ด้วยจำนวนที่นั่งอันจำกัดนี้ผู้โดยสารที่โชคดีจะมีโอกาสได้อธิษฐานจากพิกัดความสูง 10,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณเหนือภูเขาไฟฟุจิในยามแสงสีทองอันอบอุ่นของพระอาทิตย์เริ่มสาดส่องขึ้นมา