โดนอีกหนึ่ง! ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอน EIA คอนโดฯ “125 สาทร” หลังพิพาทคอนโดฯ THE MET

125 สาทร EIA
THE MET แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ศาลปกครองกลางมีคำตัดสินสั่งให้หยุดการก่อสร้างคอนโดฯ “125 สาทร” และเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว ประเด็นสำคัญที่ถูกสั่งเพิกถอนคือ มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เม็ท (THE MET) คอนโดมิเนียมหรูบนถนนสาทร ส่งจดหมายแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนให้ทราบว่า ขณะนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอน EIA และการออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทรเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าวมีดังนี้

คดีดังกล่าวเป็นการฟ้องคดีโดยเจ้าของร่วมอาคารชุดเดอะ เม็ท (ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินผืนเดียวกัน) โดยนางสาวชิดชนก เลิศอำพรไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เม็ท กล่าวว่า “เดอะ เม็ท ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความเห็นชอบรายงาน EIA และการออกใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการ 125 สาทร” โดยเดอะ เม็ท ได้กล่าวอ้างว่าเดิมนั้น เพบเบิล เบ ประเทศไทย ผู้พัฒนาโครงการเดอะ เม็ท เป็นเจ้าของที่ดินขนาด 10 ไร่ ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2547 เพบเบิล เบ ประเทศไทย ได้แบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็นสองแปลง ได้แก่ ที่ดิน 7 ไร่ สำหรับการก่อสร้างโครงการเดอะ เม็ท และที่ดิน 3 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่จะมีการก่อสร้างโครงการ 125 สาทร ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นของ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และหุ้นส่วนบริษัทญี่ปุ่นสองราย ได้แก่ บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Kanden Realty & Development Company Limited) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (Toray Construction Company Limited)

เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวได้ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการเดอะ เม็ท ไปแล้ว ที่ดินทั้ง 10 ไร่ จึงอยู่ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในคดีนี้ เดอะ เม็ท ได้กล่าวอ้างว่าแบบอาคารของ 125 สาทร มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดอาคารที่กฎหมายกำหนด หลังจากหักพื้นที่ดินของเดอะ เม็ท ออกจากพื้นที่ 10 ไร่

คำพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีนี้ซึ่งมีขึ้นภายหลังคำพิพากษาคดีคอนโดหรูหลายแห่ง รวมถึงแอชตัน อโศก แสดงให้เห็นว่าศาลได้ให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อกังวลและการดำเนินคดีของชุมชนแวดล้อมที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บดบังไปเสียหมด

ในคดีนี้ ศาลปกครองกลางได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายและมีคำสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบรายงาน EIA และใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการ 125 สาทร โดยมีผลย้อนหลัง ซึ่งคำพิพากษานี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาและหากลไกทางกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของชุมชนที่อยู่มาก่อนได้ดีกว่านี้เพื่อที่การฟ้องคดีเพื่อขอพึ่งบารมีศาลจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีข้อยกเว้นมากกว่าที่จะเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ”

125 สาทร THE MET
คอนโดฯ 125 สาทร หากก่อสร้างได้จริงจะบดบังวิวของ THE MET ไปครึ่งหนึ่ง ทำให้ลูกบ้านกังวลใจ

 

เปิดขายท่ามกลางความเสี่ยง

สำหรับโครงการ “125 สาทร” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรู มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ออกแบบเป็น 2 ทาวเวอร์ สูง 36 ชั้น รวมห้องชุด 755 ยูนิต เปิดขายราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาทต่อยูนิต ห้องชุดขนาดเริ่มต้น 28.5 ตารางเมตร

แผนงานของบริษัทร่วมทุนผู้พัฒนาโครงการนี้ เริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปลายปี 2565 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นปี 2569 ทำให้ขณะนี้ที่มีข้อพิพาทในศาลปกครอง บริษัทได้เริ่มงานก่อสร้างไปแล้ว

125 สาทร EIA
โครงการ 125 สาทรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ภาพจาก: นิติบุคคลอาคารชุด THE MET)

อย่างไรก็ตาม ที่ดินแปลงนี้และคอนโดฯ แห่งนี้นับว่ามีความเสี่ยงมาตั้งแต่ต้น เพราะแต่เดิมที่ดินแปลงใหญ่ 10 ไร่นี้มีผู้พัฒนาโครงการรายเดิมคือ Hotel Properties Limited Group กลุ่มทุนสิงคโปร์ แบ่งแปลงที่ดิน 7 ไร่มาสร้างเป็นคอนโดฯ THE MET สูง 66 ชั้น และเก็บที่ดิน 3 ไร่ หน้ากว้าง 97 เมตร ที่อยู่ด้านหน้าตึก THE MET ไว้ เพื่อจะพัฒนาเป็นโรงแรมตึกเตี้ยที่ไม่บังวิว THE MET ในภายหลัง โดยมีการแจ้งให้ผู้ซื้อห้องชุดรับทราบ

คอนโดฯ THE MET สร้างเสร็จเมื่อปี 2552 แต่หลังจากนั้นเจ้าของเดิมพับแผนที่จะสร้างโรงแรมเพิ่ม และตัดสินใจขายที่ดิน 3 ไร่นั้นออกไป ที่ดินมีการซื้อขายเปลี่ยนมือจนมาถึงมือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA

125 สาทร EIA
หน้าไซต์งานโครงการ 125 สาทร (ภาพจาก: นิติบุคคลอาคารชุด THE MET)

หลังจาก TTA และพันธมิตรร่วมทุนมีแผนจะพัฒนาคอนโดฯ และดำเนินการยื่นขออนุมัติ EIA ลูกบ้าน THE MET เริ่มคัดค้านตั้งแต่ชั้นรับฟังความคิดเห็นในการทำรายงาน EIA ทันที โดยจากการสำรวจความเห็นชุมชน 400 คนโดยรอบ มี 60% ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ 125 สาทร แต่รายงาน EIA ก็ยังได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคม 2564

ฝั่ง TTA มองว่าบริษัทได้ปรับแบบให้มีการบังแดด บังลม และวิวทิวทัศน์ให้น้อยที่สุดแล้ว ผ่านการแยกอาคารออกเป็น 2 ทาวเวอร์เพื่อให้มีช่องรับลมตรงกลาง รวมถึงยื่น EIA ผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มเปิดขายไปตามปกติ แม้ว่าขณะนั้นนิติบุคคลอาคารชุด THE MET จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางแล้วก็ตาม

ข่าวการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างหรือเพิกถอน EIA โดยศาลปกครองกลางเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ โดยคดีที่ดังที่สุดคือ คดีแอชตัน อโศก เนื่องจากคำตัดสินออกมาในช่วงที่คอนโดฯ ก่อสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ในขณะที่คดีส่วนใหญ่มักจะตัดสินตั้งแต่ที่โครงการยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนหรือผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก