รู้จักสารพัด “ตัวย่อ” บอก “ไลฟ์สไตล์” ของคนยุคใหม่

ตัวย่อ ไลฟ์สไตล์
คนยุคใหม่มีวิถีการใช้ชีวิตหลากหลายขึ้นกว่ายุคก่อน รสนิยม ไลฟ์สไตล์ การใช้เงิน ล้วนแตกต่างแยกย่อยกันไปในแต่ละกลุ่ม จนนักการตลาดรวบรวมเป็น “ตัวย่อ” ที่บอกนิยามวิถีชีวิตคนเหล่านี้ เพื่อจะเจาะตลาดให้โดนใจมากขึ้น

1.DINKs = Double Income, No Kids

คู่สามีภรรยาหรือคู่ชีวิตที่ “ไม่มีลูก” หมายรวมทั้งกลุ่มหนุ่มสาว และกลุ่มเกษียณที่ลูกๆ โตหมดแล้ว กลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลูก และยังมีคู่ชีวิตช่วยหารค่าใช้จ่ายทั่วไป ทำให้เก็บเงินได้มากกว่าคนโสด
ตัวอย่างสินค้า : บ้านไม่ต้องมีห้องนอนหลายห้อง เพราะอยู่กันแค่ 2 คน

2.PANKs = Professional Aunt, No Kids

ผู้หญิงวัย 30+ ที่ยังโสด ไม่มีลูก เน้นทำงานหนักจนประสบความสำเร็จ พึ่งพาตนเองได้ รายได้สูง แต่ค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม่มีลูก เน้นเลี้ยงหลานกับลูกเพื่อนแทน
ตัวอย่างสินค้า : ของเล่นเด็ก ซื้อเป็นของฝากให้หลาน

3.HENRYs = High Earners, Not Rich Yet

รายได้สูงแต่ยังไม่ใช่คนรวย คนกลุ่มนี้ทำงานสร้างรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือน แต่มีไลฟ์สไตล์หรูหราเทียบเท่ากับรายได้ เน้นใช้ไม่เน้นเก็บ ไม่เน้นสะสมความมั่งคั่ง
ตัวอย่างสินค้า : สินค้าลักชัวรีบ่งบอกฐานะ

4.FIREs = Financial Independent, Retire Early

คนที่มีฝันอยากเกษียณอายุในวัย 40 ปี ทำให้เร่งทำงาน ประหยัด อดออม เก็บเงิน และตั้งใจลงทุนตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เพื่อให้เกษียณเร็วได้ตามเป้า ได้ใช้ชีวิตสบายๆ ในช่วงบั้นปลายชีวิต
ตัวอย่างสินค้า : ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน