Saudi Aramco บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก มีแผนมาสกัดลิเทียมจากน้ำเค็มในบ่อน้ำมัน เพื่อกระจายรายได้เพิ่ม

ภาพจาก Shutterstock
Saudi Aramco บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกจากซาอุดีอาระเบีย มีแผนมาสกัดลิเทียมจากน้ำเค็มในบ่อน้ำมัน โดยบริษัทต้องการที่จะกระจายรายได้เพิ่มเติมนอกจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าวโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า ซาอุดิ อารามโค (Saudi Aramco) บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้มีแผนที่จะสกัดลิเทียมจากน้ำเค็มในบ่อน้ำมันของบริษัท เพื่อลดสัดส่วนพึ่งพารายได้หลักของบริษัทที่ยังน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และยังเป็นการกระจายรายได้ให้บริษัทอีกช่องทาง

แหล่งข่าวของ Reuters ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้กล่าวว่า Saudi Aramco อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสกัดลิเทียม และได้เลือกเทคโนโลยีสำหรับการสกัดแร่ดังกล่าวแล้ว

สำหรับเทคโนโลยีที่ Saudi Aramco จะนำมาใช้สกัดลิเทียมจากน้ำเค็มในบ่อน้ำมันของบริษัทก็คือเทคโนโลยี Direct Lithium Extraction (DLE) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะสกัดลิเทียมออกมาได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่หลักวันเท่านั้นเมื่อเทียบกับขั้นตอนแบบเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

เทคโนโลยี DLE เองยังมีโอกาสสามารถสกัดลิเทียมได้ออกมาได้สูงสุดถึง 90% แตกต่างกับวิธีแบบเดิมๆ สามารถทำได้สูงสุดแค่ 80% เท่านั้น และยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าการทำเหมืองลิเทียมอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ การใช้เทคโนโลยี DLE ยังทำให้ไม่ต้องทำเหมืองแร่แบบเปิดหรือบ่อระเหยขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีดังกล่าวชิลีและออสเตรเลียได้ใช้อยู่ ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียเองเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ำเค็มและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตน้ำมันได้

ลิเทียมถือเป็นแร่ธาตุที่สำคัญของประเทศเศรษฐกิจหลักๆ หลายแห่ง เช่น ชิลี ออสเตรเลีย ฯลฯ เนื่องจากแร่ดังกล่าวนิยมนำมาผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ในช่วงที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบีย ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองใหม่ การเป็นศูนย์กลางของ E-Sports หรือแม้แต่การหารายได้อื่นเพิ่มเติม ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ที่ต้องการลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่ง Saudi Aramco ถือเป็นบริษัทที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ

นอกจาก Saudi Aramco แล้ว ยังมีบริษัทน้ำมันจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าง ADNOC ที่มีแผนมา สกัดลิเทียมจากน้ำเค็มในบ่อน้ำมันด้วยเช่นกัน