“พี่สอนน้อง” ต่อยอดเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม กับการสร้างสรรค์การโปรโมทการท่องเที่ยวบน Platform online


ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเรื่องราวอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น หากมีการปลูกฝัง หยั่งรากลึกลงในหัวใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นพลังสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ สานต่อ ความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่ริเริ่มโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในงาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” น้องๆ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมจะทำหน้าที่เป็นฑูตวัฒนธรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่การจัดงาน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต พร้อมเผยแพร่เรื่องราวอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์ไทย ทั้งยังบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าประทับใจ

ในปีนี้ได้มีการต่อยอดกิจกรรม โดยใช้แนวคิด “พี่สอนน้อง” ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ จากโครงการ Beta Young Entrepreneur ให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและแชร์ความรู้ เทคนิค ในการถ่ายทำ Vlog ให้กับน้อง ๆ เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์และต่อยอดในการประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี น้อง ๆ ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และสร้างสรรค์คลิปวีดีโอได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่เยาวชนเจ้าบ้าน ได้มาแชร์ประสบการณ์พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่การจัดงาน ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี เพื่อมาฝึกทักษะและเตรียมตัวสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงขณะนี้ มีน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 136 คน ซึ่งทางโครงการได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

         น้อง ๆ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม พร้อมแล้วที่จะรอต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวงาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ที่จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ในพื้นที่การจัดงานกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต

ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยแบบเย็นฉ่ำชื่นใจ เสริมสิริมงคล พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีไทยรวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน ใกล้ที่ไหน เที่ยวที่นั่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand