เงินเดือน ‘ผู้บริหารระดับสูง’ ใน ‘จีน’ ลดลงครั้งแรกในรอบ 20 ปี สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ภาพจาก Pixabay
ตามการศึกษาของ Shanghai Rongzheng Enterprise Consulting Service Group พบว่า เงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของจีนในปี 2023 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2022 เนื่องจากอัตรากำไรที่ลดลง สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

ในปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อปีของ ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทที่จดทะเบียนในจีน 5,326 แห่ง อยู่ที่ 1.66 ล้านหยวน (ราว 8.2 ล้านบาท) ลดลง 3.27% เมื่อเทียบกับปี 2022 การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อปีสําหรับตำแหน่ง ประธานบริษัท ลดลง 3.32% เหลือ 1.32 ล้านหยวน (ราว 6.8 ล้านบาท)

และการสํารวจที่เผยแพร่โดยบริษัท KPMG China พบว่า มีผู้บริหารธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญประมาณ 53% จาก 1,110 คนในฃจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงที่ได้รับ เงินเดือนเพิ่ม ในปีที่แล้ว 40% ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง และ 7% โดนลดค่าจ้าง

รายได้ของผู้บริหารที่ลดลง สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีน รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ทำกําไรได้น้อยลง โดยกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในปีที่แล้ว ลดลง 1.45% เมื่อเทียบกับปี 2022 

ทั้งนี้ องค์กรที่ลดเงินเดือนผู้บริหารมากเป็นพิเศษคือ การเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล อีกอุตสาหกรรมก็คือ อสังหาริมทรัพย์ ของจีนที่กําลังอยู่ในช่วงตกต่ำ โดยผู้บริหารระดับสูง 8 คนสมัครใจสละโบนัส เนื่องจากผลกําไรสุทธิของบริษัทลดลง 46.4% และผู้บริหารระดับสูง 3 คน สมัครใจลดเงินเดือนในปีนี้เป็น 10,000 หยวน (1,379 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือนก่อนหักภาษี

Source