ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ประทานเข็มที่ระลึกให้เอสโซ่

ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” (To Be Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานเข็ม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้แก่ นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอสโซ่ฯ ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของเขตคลองเตย ณ พลับพลาพิธี ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ

บริษัทเอสโซ่ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายอย่างมหาศาลต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับเขตคลองเตยในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จนประสบผลสำเร็จด้วยดี ส่งผลให้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของชุมชนในเขตคลองเตยลดน้อยลง