ควอลคอมม์ เปิดตัว BREWTM 3.0 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องลูกข่ายใหม่ล่าสุด เพิ่มสมรรถนะในการรองรับระบบมัลติมีเดียและการทำ Group Management สำหรับผู้พัฒนาและ

ซานดิเอโก, ในวันนี้บริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด ผู้คิดค้นและผู้นำการสื่อสารดิจิตอลไร้สายระบบ CDMA ได้เปิดตัว BREW 3.0 ( Binary Runtime Environment for WirelessTM) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องลูกข่าย และ BREW SDKTM ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ระบบ BREWTM 3.0 ซอฟต์แวร์สำหรับลูกข่ายนี้ได้รับการออกแบบสำหรับรองรับการทำงานด้านมัลติมีเดียของโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถใช้หน่วยความจำเคลื่อนที่ และเชื่อมโยงแบบ serial interface ซึ่งทำให้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ BREW สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องลูกข่าย ระบบ BREW 3.0 นี้ ยังมีคุณสมบัติในการจัดการบริหารจัดการแบบกลุ่ม (group management) ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถแบ่งกลุ่มของผู้บริโภค เช่นบริษัทและองค์กร เพื่อที่จะสามารถผลิตแอพพลิเคชั่นได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และระบบ BREW ยังช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary display access) ได้อย่างดีเยี่ยม

ควอลคอมม์ยังได้เปิดตัว BREW SDK เครื่องมือสำหรับการพัฒนารุ่นถัดไป ซึ่งนับเป็นรุ่นล่าสุด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีฟังก์ชั่นการจำลองอุปกรณ์ (device-specific simulator) ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาสร้างสรรค์ ผลิต และทดสอบแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจำลองสภาวะแวดล้อมการใช้งานได้สมจริงมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้

“ระบบ BREW มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้เผยแพร่ นักพัฒนาโปรแกรม และบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ ในอันที่จะพัฒนา และนำแอพพลิเคชั่นไร้สายไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการนำเสนอบริการรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน ท้ายที่สุด” มร.เจสัน คีเนกี้ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วิสเซส กล่าว และเสริมว่า “การเปิดตัว BREW 3.0 และเครื่องมือ SDK เป็นการแสดงถึงคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรายของเราทั่วโลก”

ระบบ BREW ของควอลคอมม์ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดโทรศัพท์มือถือ ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่นำเสนอสู่ตลาด และรวมไปถึงกลุ่มนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้เผยแพร่แอพพลิเคชั่น และผู้จัดทำเนื้อหาข้อมูล ตลอดจนผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค

ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นและข้อมูลเนื้อหาที่ใช้ระบบ BREW ได้ทำให้ผู้เผยแพร่แอพพลิเคชั่นและ นักพัฒนาทั่วโลกสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล ปัจจุบัน มีผู้ผลิตอุปกรณ์จำนวน 21 รายได้เปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ BREW มากกว่า 100 ชนิดสู่ผู้บริโภค ระบบ BREW เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จในด้านการให้บริการข้อมูลไร้สายแก่ผู้ให้บริการจำนวนมากมายทั่วโลก ได้แก่ เวอร์ไรซอน ไวล์เลส, ออลเทล, เซลลูล่าร์ วัน, มิดเวสท์ ไวล์เลส และยูเอส เซลลูล่าร์ ในสหรัฐอเมริกา, ไชน่า ยูนิคอม, เคดีดีไอ ในญี่ปุ่น, เคทีเอฟในเกาหลีใต้, ฮัทช์ในประเทศไทย, เทลสตรา ในออสเตรเลีย, วีโว่ ในบราซิล, เบลล์เซ้าท์ อินเตอร์เนชั่นแนลในโคลัมเบีย และเบลล์เซ้าท์ อินเตอร์เนชั่นแนลในปานามา

เกี่ยวกับควอลคอมม์

ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (www.qualcomm.com) เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบและบริการ สื่อสารไร้สายแบบดิจิตอล ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดิจิตอลซีดีเอ็มเอ ควอลคอมม์มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และติดอันดับบริษัทเอสแอนด์พี 500 รวมทั้งติดอันดับบริษัทฟอร์จูน 500 ในปี 2546 ควอลคอมม์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แนสแด็ก โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในตลาดแนสแด็กคือ QCOM

ข้อมูลที่กล่าวถึงในจดหมายข่าวฉบับนี้นอกจากจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ แล้ว ยังมี ข้อมูลที่เป็นการประเมินสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ รวมถึงความรวดเร็วในการนำแพล็ทฟอร์มระบบ BREW ไปใช้ และการใช้โซลูชั่นระบบ BREW การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในตลาดต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ทั่วโลก รวมทั้งความเสี่ยงภัยอื่นๆ โดยได้ระบุไว้ในรายงานของบริษัทฯ ที่ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission : SEC) ณ วันที่ 28 กันยายน 2546 และในรายงาน 10-Q

ควอลคอมม์ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด BREW และ BREW SDK และ Binary Runtime Environment for Wireless เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด สำหรับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ