การลงนามการใช้สัญลักษณ์รูปตัว Q สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย


by admin
11-12-2003 00:00:00

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การตลาดเพื่อเกษตร ในการใช้สัญลักษณ์รูปตัว Q ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ในการส่งออกไปในตลาดโลก

โดยสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการรับรองปัจจัยการผลิต ฟาร์ม โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter