พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดการพัฒนาโปรแกรม JAVA Software Contest

บริษัท ลอจิก จำกัด ผู้นำทางด้านให้คำปรึกษาออกแบบระบบ IT และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้เข้าร่วมงาน “พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม JAVA Software Contest” ซึ่งจัดโดยบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลอจิก ได้จัดโครงการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบไปเป็นบัณฑิตในอนาคต และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครอบ 60 ปี