ผนึกความร่วมมือ

นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางรุ่งฟ้า รัตนชัยกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ จับมือร่วมกันในการร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 31 หรือ “ทองกวาวเกมส์” ระหว่าง บ.อาร์.เอส.ฯ บ.ทีเอ ออเร้นจ์ฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวกิจกรรมสนับสนุนการข่างขันกีฬามหาวิทยาลัย ณ อีจีวี เมโทรโปลิศ บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 6 เมื่อวันก่อน