“โซลูชั่น คอนเนอร์” แต่งตั้ง KGI นำหุ้นเข้าตลาด MAI

นางสาวบีเล็ง ออย กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) และนายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ร่วมลงนามในสัญญากับ นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชัชพงศ์ มัญชุภา ผู้จัดการทั่วไป (ซ้ายสุด) บริษัทโซลูชั่นคอนเนอร์ (1998) จำกัด บริษัทของคนไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2547 ที่ผ่านมา