พิธีเปิดตัว "ThaiDEX SET50 ETF อีทีเอฟ กองแรกของไทย"

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ สุภกิจ จิระประดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ. วรรณ จำกัด และเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดตั้งกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟ กองแรกของไทย ร่วมเปิดตัว “ThaiDEX SET50 ETF อีทีเอฟ กองแรกของไทย” ซึ่งจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 6 กันยายน 2550 นี้ โดยใช้ชื่อย่อว่า “TDEX”