บลจ. วรรณ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเคจีไอ รับรางวัล Best Overall Fund Group ในฐานะกองทุนที่มีการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มตราสารหนี้ ตราสารทุน และกลุ่มสินทรัพย์ผสม ภายในงานประกาศผลรางวัล The Post / Lipper – Thailand Fund Awards 2007 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้