เอสโซ่ สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่

นายพิภพ พฤกษมาศน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการประชาสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 350,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร. กำจัด มงคลกุล (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา โดยบริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานอาชีวศึกษาเอสโซ่ มาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการฝึกฝนทักษะของเยาวชนในการประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี มีผลงานโครงการวิทยาศาสตร์หลายผลงานที่เป็นประโยชน์ในด้านความคิดริเริ่ม และได้รับรางวัลการประกวดโครงงานในต่างประเทศมาแล้ว